Stora skillnader i möjlighet till fiberanslutning i Dalarna

Utbyggnadstakten för bredband är stor i Dalarna men det återstår fortfarande stora utmaningar.Foto: Maria Karlsson/arkiv

Textstorlek:

Länsstyrelsen i Dalarna har släppt 2017 års bredbandskartläggning. Den visar att utbyggnadstakten i Dalarna är fortsatt bland den högsta i landet, men den sker ifrån låga nivåer. Den visar också att det är stora skillnader mellan olika kommuner i länet.

Det skedde en intensiv bredbandsutbyggnad under 2017, skriver man i ett pressmeddelande, och flera kommuner tog rejäla kliv framåt och många hushåll fick möjligheten att skaffa fiberanslutning.

Orsa och Leksand är de kommuner som sticker ut med en ökning på 17 respektive 18 procent i ökad fibertäckning. Det hände även mycket i kommunerna Rättvik, Ludvika, Mora och Malung-Sälen.

Sammanlagt har Dalarna den fjärde högsta ökningstakten i landet.

Samtidigt är utmaningarna stora, menar Joakim Holback och Anders Oksvold, regionala bredbandskoordinatorer.

– I genomsnitt har 75 procent av fastigheterna i Dalarna möjlighet att skaffa fiber, något som kan jämföras med riksgenomsnittet på 87 procent. Av dalakommunerna är det bara Avesta och Borlänge som ligger över den nivån med sina 90 respektive 89 procent. De betyder att cirka 11 400 nya hushåll i Dalarna fått möjlighet till fiberanslutning under 2017.

Samtidigt har knappt hälften av fastighetsägarna i kommunerna Vansbro, Gagnef, Malung-Sälen och Älvdalen i dag möljlighet att ansluta sig till ett fibernät. Här behövs stora satsningar om man ska uppnå regeringens bredbandsmål.

Trots utmaningarna konstaterar ändå Joakim Holback att Dalarnas nu gällande bredbandsmål bedöms vara uppnådda till år 2020.