Vi ger information, råd och stöd

Vi mår bäst när det finns en balans mellan stad och land. När alla har samma förutsättningar, oavsett var man bor. I dagens samhälle finns det en norm som utgår från livet i staden. Den ligger till grund för beslut som gör att urbana områden prioriteras, samtidigt som landsbygden ofta räknas bort.

Det är en förlust för Sveriges utveckling och alla som bor på landet förtjänar bättre. Vi finns för att hela Sverige ska få leva, idag och i framtiden.

Hela Sverige ska leva är en riksorganisation med tusentals lokala utvecklingsgrupper som medlemmar. De är samhällsföreningar och byalag, men också hembygdsföreningar och idrottsföreningar.

Det som förenar grupperna är att de arbetar med lokal utveckling av sin bygd, även om verksamheterna kan skilja sig åt. De jobbar med allt från att arrangera midsommarfirande, ta över skolan eller affären till att marknadsföra bygden som en attraktiv plats att bo och arbeta på. Våra 24 länsavdelningar finns till hands för stöd och rådgivning till grupperna i sina respektive områden.

Hela Sverige ska leva Dalarna är den regionala länsavdelningen av Hela Sverige.

Vi ger information, råd och stöd till de lokala utvecklingsgrupperna i Dalarna, tillhandahåller redskap för framgångsrikt lokalt arbete och samordnar och driver gemensamma frågor i länet. Vi driver gemensamma frågor och håller kontakt med myndigheter och organisationer på regionnivå.

Hela Sverige ska leva Dalarna är en politiskt och religiöst obunden ideell förening där styrelsen utses av de lokala utvecklingsgrupperna.

Varmt välkommen till Hela Sverige ska leva Dalarna!

Hem