Mr Ockelbo har stöttat föreningslivet i 47 år

I närmare ett halvt sekel har Håkan Alkberg varit Ockelbo kommun trogen.