Ett körfält är öppet på Åsgatan och busshållplats flyttad. Foto: Ockelbo kommun

Begränsad framkomlighet i centrum

Renoveringen av ICA Ugglebo skulle startat den 8 april.

Några tillstånd till Trafikverket måste kompletteras och starten försenades, men nu är arbetet igång.

ICA Ugglebo genomför en andra etapp i sin renoveringsplan. Tidigare har det renoverats och rustats upp i butiken. Även garaget har fått en ansiktslyftning.

Nu är det dags för renovering av tak och fasad. Vilket innebär en del trafikproblem i centrala Ockelbo.

Alternativa vägar

Ett körfält på Åsgatan har redan stängts av säkerhetsskäl. När det är som mest trafik i centrala Ockelbo rekommenderas att välja alternativa vid besök i centrum eller ICA Ugglebo. Ett alternativ är att parkera vid Kuxahallen och ta en kort promenad. Kommer man norrifrån kan infart på Kyrkogatan och sedan vidare till Järnvägsgatan för att komma till ICA Ugglebo.

Även busstrafiken påverkas. Busshållplatsen Ockelbo Torget läge B har flyttas 50 meter och den hittar man nu utanför Atalanta Pizzeria.

Renovering av fasad och tak på ICA Ugglebo beräknas pågå i cirka två månader.