Peters får med i pilotprojekt för värdefull ull

Ull är ett material med många fina egenskaper som inte utnyttjas fullt ut. Det vill man göra åt genom ett projekt, The wool initiativ, där…