Förvirring över tömd fond

När beskedet kom att fonden för skötseln av det unika monumentet i Gubbo är tömd uppstår viss förvirring hos de ansvariga.– Är den verkligen tömd? Jag hade ingen aning om att så var fallet, säger Anki Tiger Olsson i Norrbärke församling.

Det handlar om Peter Charles fond för det ståtliga monumentet.

I december 1893 erhöll församlingen cirka 330 000 kronor för den framtida skötseln av platsen. Peter Charles skrev i sitt testamentet bland annat att ”tillföra fonden säkra investeringar för att nettoinkomsten ska användas i nödvändiga reparationer”.

Vad som sedan hänt i detta fall finns ingen säker dokumentation på även om en del av uttagen ur fonden finns i en del av församlingens mötesprotokoll.

Vad som nu kommer att hända när framtida reparationer ska till är oklart.

– Jag har inte en aning, förklarar Anki Tiger Olsson.

– Ej heller vem som ska ta över ansvar.

Kommunalrådet Fredrik Rönning (s) blir också förvånad över uppgifterna.

– Kommunen har aldrig haft något ansvar över minnesplatsen i Gubbo. Men självklart ska jag ta kontakt med församlingen för att hitta en vettig lösning.

En liten blomlåda och en vettig informationstavla vore också önskvärt för detta unika minnesmärke som kommunen förfogar över!