Hela Sverige ska leva

Lägg till en kort beskrivning här

Jessica Johansen i Linghed får Hela Sveriges stora Land-pris 2024.

Jessica vinner Hela Sveriges stora Land-pris

Hela Sveriges stora Land-pris delas ut vartannat år av organisationen Hela Sveriges ska leva och tidningen Land. Priset delas ut

Den ideella kraften är drivande i Linghed

Första spadtaget är tagit för en Multiarena i Linghed.

Hur bygger vi och stärker lokalt förtroendekapital på landsbygderna i Dalarna?

Vi i föreningen ”Hela Sverige Ska Leva Dalarna” har haft årskonferens i Vikarbyn ihop med bygde- och platsutvecklare från hela Dalarna.

Informations från Hela Sverige ska leva – Dalarna Vi ger stöd och råd – för landsbygden

Vi mår bäst när det finns en balans mellan stad och land. När alla har samma förutsättningar, oavsett var man bor. I dagens samhälle finns…

Välkomna till Hela Sverige Dalarnas årskonferens

Hela Sverige Ska Leva Dalarna bjuder in till årskonferens den 28 april i Vikarbyns Bystuga klockan 11.00–15.00.Temat för dagen är: Hur lever vi gott på…

I maj är det dags för landsbygdsriksdag igen. Foto: Marc Meijer

Så här viktig är årets landsbygdsriksdag

Landsbygdsriksdagen är Riksorganisationen Hela Sverige ska levas största evenemang. Här samlas landsbygdsaktivister, politiker och tjänstemän under ett par dagar för

Nu kraftsamlar de kring kollektivtrafiken

I Dalarnas län finns idag sju stycken aktiva kommunbygderåd, i Avesta, Borlänge, Falun, Hedemora, Leksand, Orsa och Älvdalens kommun. I

Så kan landsbygdsfrågor föras upp på agendorna. Foto: Marc Meijer

Goda exempel på kommunbygderåd i Dalarna

Hur kan man organisera ett kommunbygderåd? I Falun har man lyckats förankra landsbygdsarbetet med både politiker och tjänstemän. I kommunbygderådet

Möte inom ett av kommunbygderåden. Foto: Marc Meier

Landsbygdsarbetet i kommunbygderåd

Ett kommunbygderåd är ett samarbetsforum för en levande landsbygd och ska företräda landsbygdens samlade intressen i övergripande frågor gentemot kommunala