Hundrastpark efterfrågad och efterlängtad

Skinnskatteberg är den hund tätaste kommunen i Västmanland med 1 094 hundar enligt 2022: års beräkningar.Lite grovt räknat har var fjärde invånare hund. Många av…