Kris i hälso-och sjukvården i Dalarna

Antaget uttalande vid PRO Dalarnas årsmöte i Leksand 10 april 2024.

Dagligen syns och hörs från press och övrig media att det är kris i sjukvården.

Det finns tomma avdelningar på Falu lasarett, med sängplatser som så väl behövs. Detta på grund av brist på läkare, sjuksköterskor och övrig personal.

På akuten får man vänta mellan 5-11 timmar så gott som varje kväll och helg innan man får hjälp. Det är inte värdigt att någon, och i synnerhet inte att vi äldre, många gånger ska få vänta så länge utan tillsyn, mat och dryck.

Under 2023 bedömer IVO (inspektionen för vård och omsorg) att Region Dalarna inte leder och planerar verksamheten vid Falu lasarett på ett sätt som gör att kravet på god vård upprätthålls. Det saknas vårdplatser inom flera vårdprogram inom slutenvården och akuten har för lite personal nattetid för att det ska vara patientsäkert.

Fram till 2030 blir vi allt fler äldre/äldre och därmed i behov av hälso- och sjukvård medan åldersgrupperna som kan arbeta i vården minskar i antal. Detta faktum gör oss i PRO oroliga för framtiden och vi vill gärna veta hur planeringen framåt ser ut i regionen.

PRO Dalarna kräver att Region Dalarna snarast redovisar hur man avser att bemöta problemet, att antalet äldre i behov av vård blir allt fler samtidigt som tillgången på vårdpersonal minskar