Gagnef modell för Centerpartiets nya välfärdsprogram

Centerstämma i Karlstad. Martin Ņdahl och Sofia Jarl.
Textstorlek:

Centerpartiets partistämma i Karlstad har nu klubbat ett nytt välfärdsprogram. Familjens Hus i Gagnefs kommun skulle kunna fungera som modell för hur man praktiskt kan genomföra en del av det nya programmet.

– Ur ett både ekonomiskt och socialt perspektiv är Gagnefs kommuns satsning på familjecentral med första linjen helt rätt.

Det säger Centerpartiets chefsekonom Martin Ådahl. En viktig del i programmet är nämligen hur samhället bättre kan nå barn och unga som far illa och hur det hälsofrämjande arbetet kan stärkas.

– Forskning visar att ohälsa går att förebygga och utvärdera rent ekonomiskt. Föräldrastöd i form av kurser och samtal för att stödja människor i deras föräldraskap ger på lång sikt en samhällsvinst på åtta gånger pengarna, säger Martin Ådahl.

Trots det visar erfarenheter från andra kommuner att det samarbete som man åstadkommit i Familjens Hus i Gagnef är svårt att genomföra i praktiken. Förutom engagerad personal i kommun och landsting krävs det också målmedvetna satsningar från högsta politiska ledning. Ofta stupar samarbetet för att man inte kommer överens om ekonomi eller lokaler.

– Här har den politiska ledningen i Gagnefs kommun gjort ett oerhört bra arbete, det gäller att verkligen nå dem som behöver någon att bolla sina utmaningar med, säger Martin Ådahl.

Sofia Jarl som är kommunstyrelsens ordförande i Gagnefs kommun bekräftar att satsningen på förebyggande arbete med barn och unga har lönat sig snabbare än förväntat.

– Omhändertagandet av barn har minskat, liksom kostnaderna för försörjningsstöd, säger Sofia Jarl(C).

Fakta Familjens Hus, Mockfjärd:
Under samma tak samverkar landstinget och kommunen med barnhälsovård, barnmorskemottagning, öppen förskola, familjeteam och Famnen som är första linjens verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa. Olika former av föräldrastöd är en del av verksamheten som erbjuds.