"Ära vare Gud i höjden, detta har jag gjort i slöjden"

Textstorlek:

På tisdag förmiddag vecka 43 inleds höstens ”Förmiddag i Bingsjö bystuga” åter efter sommaruppehållet. Det är f.n. planerat en tisdag i månad t.o.m. januari. Det blir olika temata varje gång, denna tisdag blir ämnet ”skolslöjd”. Tanken är att besökarna tar med sig några av sina alster från barndomes slöjdlektioner och visar upp, kanske berättar några roliga episoder om slöjdlärare eller från lektionerna. Lanthandeln serverar mat och kaffe. Arrangör är Bystuguföreningen, Lanthandeln och Sv. Kyrkan i Finnmarken.