Fastighetsaffärer vecka 47

Textstorlek:

 

Vansbro

▶ Lantbruksenhet, övrig mark utanför tätort, taxeringsvärde 0 kr

Fastighet: Vansbro Kvarnåker 22:1

Adress: saknas

Pris: 50 000 kr

Förvärvare: Stekelenburg, Adrie

Överlåtare: Höglund, Britt Mari Elisabet

Överlåtare: Eriksson, Jos Elsa Margareta

Överlåtare: Lindqvist, Anna Birgitta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Vansbro Orsala 17:4

Adress: Orsala 2, 78053 Nås

Pris: Gåva

Förvärvare: Lockerud, Gunnel Viola Marianne

Överlåtare: Eriksson, Anna Viola

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Vansbro Snöborg 9:35

Adress: Högosta 11, 78051 Dala-Järna (Flera adresser finns)

Pris: 1 420 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Leif Robert

Överlåtare: Lindqvist, Anna Birgitta

Överlåtare: Höglund, Britt Mari Elisabet

Överlåtare: Eriksson, Jos Elsa Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Vansbro Järna-storbyn 81:8

Adress: Villavägen 1, 78051 Dala-Järna

Pris: 500 000 kr

Förvärvare: Högosta, Gun Irene

Överlåtare: Hedman, Karin Ingrid

Överlåtare: Holm, Lars Åke

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Vansbro Skansbacken 34:9

Adress: Skansbacken 235, 78053 Nås

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Rådh, Lars Olov

Överlåtare: Tagesson, Kersti Ann-Charlotte

Överlåtare: Rådh, Lars Olov

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Vansbro Ovanheden 35:3

Adress: saknas

Fastighet: Vansbro Ovanheden 42:34

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Gyllenvåg, Bengt Ola

Förvärvare: Gyllenvåg, Mats Axel

Förvärvare: Gyllenvåg, Per Erik

Förvärvare: Gyllenvåg, Anders Olof

Förvärvare: Gyllenvåg, Lars Åke

Överlåtare: Gyllenvåg, Anna-Britta

 

Malung-Sälen

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Mobyarna 16:25

Adress: Mellanmon 11, 78233 Malung

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Persson, Johan Emil Daniel

Överlåtare: Persson, Johan Emil Daniel

Överlåtare: Halvarsson, Perjos Anna Kristina

 

▶ Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Malung-Sälen Öje 4:13

Adress: Vålberget 51, 78291 Malung

Pris: 270 000 kr

Förvärvare: Löfstrand, Maria Christin

Förvärvare: Löfstrand, Oskar Erik Lukas

Överlåtare: CANCERFONDEN-RIKSFÖRENINGEN MOT CANCER

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Malung-Sälen Mobyarna 71:8

Adress: Momyckelberget 115, 78233 Malung

Pris: Gåva

Förvärvare: Robertsson, Ines Anna Kristina

Förvärvare: Ek, Gunbritt Margareta

Förvärvare: Dalman, Irene Maria

Överlåtare: Sigfrids, Anna

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Orrmyrheden 4:10

Adress: Dammgatan 44, 78233 Malung

Fastighet: Malung-Sälen Holarna 34:33

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Broman, Dorothea Renate

Överlåtare: Broman, Anders Gunnar

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Malung-Sälen Mobyarna 19:47

Adress: Lybergsvägen 202, 78233 Malung

Pris: 115 000 kr

Förvärvare: Betulander, Charlotte Victoria Ulrika

Överlåtare: Betulander, Hans Erik Lennart

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Malung-Sälen Åsbyn 7:44

Adress: Rangvikarna 7, 78291 Malung (Flera adresser finns)

Pris: 675 000 kr

Förvärvare: Gustafsson, Backa Gustav Mattias

Överlåtare: Einarsson, John Lennart

Överlåtare: Andersson, Berit Kristina

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Malung-Sälen Västra utsjö 1:49

Adress: Råforsvägen 104, 78291 Malung

Pris: 150 000 kr

Förvärvare: Spjuth, Maria Katarina

Överlåtare: Björnberg, David Gerhard

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Rommarheden 21:1

Adress: Romarheden 145, 78235 Malung

Pris: Gåva

Förvärvare: Jersarp, Eva Helen

Överlåtare: Jersarp, Bernt Hilmer

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 8:62

Adress: Älgstigen 7, 78067 Sälen

Pris: 1 850 000 kr

Förvärvare: Malmberg, Annie Maria Ulrika

Förvärvare: Larsson, Heidi Maria

Förvärvare: Larsson, Lars-Arne

Förvärvare: Larsson, Per Torbjörn

Överlåtare: JÖNKÖPING HANDEL

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Högstrand 1:99

Adress: Stugbyvägen 60, 78067 Sälen

Pris: 660 000 kr

Förvärvare: Fyrebo, Tomas Birger

Förvärvare: Fyrebo, Linda Maria

Överlåtare: Karlenström, Claes Anders

Överlåtare: Karlenström, Rut Agneta

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Östra sälen 8:116

Adress: saknas

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: Hansen, Morten

Förvärvare: Hansen, Maria Lovisa

Överlåtare: EMAL AB

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Malung-Sälen Berga 10:4

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Spännargård, Anders Herbert

Förvärvare: Larsson, Hans Martin

Förvärvare: Larsson, Jonas Fredrik

Överlåtare: Larsson, Hans Fredrik

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Transtrands kronopark 1:24

Adress: Snöflingevägen 3, 78067 Sälen

Pris: 1 700 000 kr

Förvärvare: AB MILJÖ & ENERGISERVICE LARS OLOFSSON

Överlåtare: Sneelooper, Kristin

Överlåtare: Sneelooper, Vincent

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Västra sälen 7:145

Adress: Frylestigen 13, 78067 Sälen

Pris: 1 720 000 kr

Förvärvare: Rosén, Hans Richard

Förvärvare: Rosén, Hans Runar Samuel

Överlåtare: Jansson, Elsa Ingegärd Birgitta

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Västra sälen 5:451

Adress: Murkelvägen 38, 78067 Sälen

Pris: 2 050 000 kr

Förvärvare: Skaftöhallen i Sälen AB

Överlåtare: Brännvall, Mikael Walter

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Malung-Sälen Rissätra 13:8

Adress: saknas

Pris: 136 000 kr

Förvärvare: Nordin, Bois Jakob Erik Ingvar

Överlåtare: Eriksson, Jennie Kristina

 

Gagnef

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Gagnef Ersholen 7:25

Adress: saknas

Pris: 100 000 kr

Förvärvare: Neumann, Frank Peter August

Överlåtare: Hamqvist, Per Anders Gerhard

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Gagnef Ersholen 15:10

Adress: Pelltäktgattu 4, 78542 Mockfjärd

Pris: Gåva

Förvärvare: Sandin, Ingalill Christina

Överlåtare: Hansson, Sonja Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Gagnef Nordanholen 5:95

Adress: Trätäppvägen 18, 78543 Mockfjärd

Pris: 725 000 kr

Förvärvare: Dolk, Christine

Överlåtare: Andersson, Karl Henrik Gunnar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Gagnef Gröntuv 39:2

Adress: Gröntuv 135, 78530 Gagnef

Pris: 2 400 000 kr

Förvärvare: Berggren, Malin Helena

Förvärvare: Berggren, Jan Hugo

Överlåtare: Brundin, Tomas Erik

Överlåtare: Brundin, Anna Christina

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Gagnef Bäsna 8:19

Adress: Kärrmyrvägen 26, 78195 Borlänge

Pris: 1 400 000 kr

Förvärvare: Haglund, Karin Madelene Elisabeth

Förvärvare: Söderström, Bengt Marcus

Överlåtare: Berggren, Malin Helena

Överlåtare: Berggren, Jan Hugo

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Gagnef Rännarheden 9:12

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Montelius, Marit Kristina Ersdotter

Överlåtare: Montelius, Inger Christina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Gagnef Mjälgen 22:63

Adress: Fiolvägen 4, 78561 Djurås

Pris: 950 000 kr

Förvärvare: Igel, Lars Robin

Överlåtare: Arnberg, Hanna Kristina

Överlåtare: Arnberg, Ulla-Britt Kristina

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Gagnef Syrholen 15:28

Adress: saknas

Pris: 125 000 kr

Förvärvare: Nises, Eva-Lotta Maria

Förvärvare: Nises, Lars Erik

Överlåtare: Tapio, Jan Aimo

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Gagnef Holsåker 17:13

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Stenquist, Anna-Lena Marita

Överlåtare: Gustafsson, Rut Majlis

 

Leksand

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Hjortnäs 45:1

Adress: Hjortnäs Träsgattu 23, 79390 Leksand

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Påhlman, Erik Torbjörn

Överlåtare: Påhlman, Erik Torbjörn

Överlåtare: Påhlman, Catarina Yvonne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Åkerö 8:41

Adress: Wallénvägen 9, 79333 Leksand

Pris: 2 400 000 kr

Förvärvare: Arrias, Barbara Christina Helga Elisabeth

Förvärvare: Arrias, John Arnold

Överlåtare: Norman, Sven Erik

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Leksand Hackmora 1:4

Adress: saknas

Pris: 38 000 kr

Förvärvare: Liljas, Bror Lennart

Överlåtare: Ahlberg, Gunilla Kristina

Överlåtare: Ahlberg, Carl Magnus

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Östra rönnäs 7:2

Adress: Östra Rönnäs Åvavägen 40, 79391 Leksand

Pris: Gåva

Förvärvare: Aly, Angelica Martina

Förvärvare: Aly, Johan Markus Haydar

Överlåtare: Blomqvist, Kurt Anders

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Leksand Hackmora 1:5

Adress: saknas

Pris: 38 000 kr

Förvärvare: Liljas, Bror Lennart

Överlåtare: Nygren, Ulla Marianne

Överlåtare: Nygren, Arne Tomas

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Leksand Hedby 7:7

Adress: Hedby Höbbyvägen 14, 78550 Djura

Pris: 460 000 kr

Förvärvare: Florén, Anna Karin

Överlåtare: Hallstedt, Anna Lina

Överlåtare: Nohrén, Hans Göran

Överlåtare: Nohrén, Emma Kristina

Överlåtare: Nohrén, Jenny Britta Kristina

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Leksand Brenäs 11:7

Adress: Brenäs Faluvägen 152, 79341 Insjön

Pris: 430 000 kr

Förvärvare: Holmström, Aina Paulina Kristina

Förvärvare: Khans, Anders Erik

Överlåtare: Lindroth, Sonja Monica

Överlåtare: Trawén, Britt Marianne

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Leksand Ål-kilen 6:14

Adress: Ål-Kilen Åsgråda 61, 78592 Gagnef

Pris: Gåva

Förvärvare: Göras, Anders Erik Stefan

Förvärvare: Göras, Lars Håkan

Överlåtare: Göras, Erik Eskil

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Backbyn 82:3

Adress: Långbäcksgattu 4, 79360 Siljansnäs

Fastighet: Leksand Backbyn 82:6

Adress: saknas

Pris: 1 100 000 kr

Förvärvare: Sundberg, Kors Karin Ingegerd

Överlåtare: Svensson, Skräddar Jan Anders

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Backbyn 100:49

Adress: Källbacksgattu 27, 79360 Siljansnäs

Pris: 1 995 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Jan Sören Valdemar

Förvärvare: Eriksson, Birgitta Emmy Kristina

Överlåtare: Ångman, Mats Gustaf

Överlåtare: Ångman, Ester Annika

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Leksand Tasbäck 76:2

Adress: Tasbäck Mogattu 2, 79397 Siljansnäs

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Olsson, Ebba Agnes Lillebil

Överlåtare: Olsson, Reinhold

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Leksand Almo 161:1

Adress: saknas

Pris: 315 000 kr

Förvärvare: Schotte, Bengt Gustav Axel

Överlåtare: Lindh, Eric Örjan

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Leksand Björken 170:2

Adress: Nosängsvägen 6, 79360 Siljansnäs

Fastighet: Leksand Björken 170:5

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Olsson, Monica Nann-Margret

Överlåtare: Olsson, Karl Gunnar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Tasbäck 51:2

Adress: Tasbäck Limbäcksgattu 33, 79397 Siljansnäs

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Danielsson, Rolf Åke

Förvärvare: Tibblin, Inger Birgitta

Överlåtare: Danielsson, Ingrid Maria Alexandra

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Leksand Björken 200:64

Adress: Vindmyrevägen 31, 79360 Siljansnäs

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Friborg Nielsen, Katrine

Överlåtare: Skanderup Nielsen, Allan

Överlåtare: Friborg Nielsen, Katrine

 

Rättvik

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Rättvik Born 16:19

Adress: Born Bingsjövägen 110, 79592 Rättvik

Pris: 600 000 kr

Förvärvare: Höglund, Emelie Ulrika

Förvärvare: Fredborg, Mattias Sten-Olov

Överlåtare: Backhans, Kjell Stefan

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Rättvik Gulleråsen 163:2

Adress: Gulleråsen Furudalsvägen 566, 79596 Boda kyrkby

Pris: 225 000 kr

Förvärvare: Alvärn, Gunnar Christoffer

Överlåtare: Sammils, Gunnar Hans-Erik

 

Orsa

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Orsa Slättberg 37:13

Adress: Slättbergsvägen 46, 79493 Orsa

Pris: 230 000 kr

Förvärvare: Wallinder, Jugås Anna Olivia Therese

Överlåtare: Andersson, Eva Agneta

 

▶ Specialenhet, ecklesiastikbyggnad

Fastighet: Orsa Stackmora 34:17

Adress: Turistvägen 498, 79493 Orsa

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: Näs, Per Mikael

Förvärvare: Särström, Ann Sysse

Överlåtare: ORSA MISSIONSFÖRSAMLING

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Orsa Hansjö 92:10

Adress: Tjärnvägen 6, 79490 Orsa

Fastighet: Orsa Hansjö 201:6

Adress: Bjusvägen 76, 79490 Orsa

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Andersson Fellmans Dödsbo, Bernt Gunnar

Överlåtare: Fellman, Bernt Gunnar

 

Älvdalen

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Älvdalen Garberg 11:4

Adress: Fagerkittsvägen 35, 79691 Älvdalen

Pris: 525 000 kr

Förvärvare: Rönn, Monika Sonja

Överlåtare: Norén, Inga Marianne

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Fastighet: Älvdalen Älvdalens kyrkby 27:13

Adress: Ribbholmsvägen 3A, 79631 Älvdalen (Flera adresser finns)

Pris: 411 000 kr

Förvärvare: Norra Dalarnas Lokaler AB

Överlåtare: ÄLVDALENS KOMMUN

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Älvdalen Näset 57:17

Adress: Sjövägen 103, 79690 Älvdalen

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Beronius, Lars Rune

Förvärvare: Matsson, Bengt Erik

Överlåtare: Beronius, Victor Algot

 

▶ Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1  000 kr

Fastighet: Älvdalen Rot 35:5

Adress: saknas

Pris: 20 000 kr

Förvärvare: Waldfelt, Grund Anne Helene

Överlåtare: Olsson, Grund Eva Magdalena

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Älvdalen Älvdalens kronopark 1:146

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Nyström, Kjell Ingemar

Förvärvare: Knagg, Lena Margaretha

Förvärvare: Knagg, Eva Elisabeth

Förvärvare: Knagg, Kjell Mikael

Överlåtare: Knagg, Anita Yvonne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Älvdalen Västermyckeläng 51:3

Adress: Västängsvägen 103, 79691 Älvdalen

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Knagg, Eva Elisabeth

Förvärvare: Knagg, Kjell Mikael

Förvärvare: Nyström, Kjell Ingemar

Överlåtare: Knagg, Anita Yvonne

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Älvdalen Heden 1:138

Adress: Fiskartorpsvägen 10, 79090 Särna

Pris: 500 000 kr

Förvärvare: Ogevall, Jens Gustav

Förvärvare: Nyholm, Carola Anita

Överlåtare: Berg, Kjell Rune

 

▶ Specialenhet, allmän byggnad

Fastighet: Älvdalen Idre 20:8

Adress: Byvägen 17, 79091 Idre

Pris: 125 000 kr

Förvärvare: Norra Dalarnas Lokaler AB

Överlåtare: ÄLVDALENS KOMMUN

 

▶ Specialenhet, allmän byggnad

Fastighet: Älvdalen Idre 13:145

Adress: Byvägen 32A, 79091 Idre (Flera adresser finns)

Pris: 2 419 000 kr

Förvärvare: Norra Dalarnas Lokaler AB

Överlåtare: ÄLVDALENS KOMMUN

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Älvdalen Idre 80:245

Adress: Idre Fjäll 857, 79091 Idre

Pris: 2 700 000 kr

Förvärvare: Alfridas AB

Överlåtare: Pellijeff, Tore Ingvar Alexander

Överlåtare: Pellijeff, Gunilla Maria Lucia

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Älvdalen Lillfjäten 5:236

Adress: Ljungstigen 4, 79090 Särna

Pris: 1 850 000 kr

Förvärvare: Sjölin, Patrik Gunnar

Förvärvare: Damberg, Anna-Lena Elisabeth

Överlåtare: Stål, Pär Anders

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Älvdalen Särnabyn 8:5

Adress: Bergsvägen 2, 79090 Särna

Fastighet: Älvdalen Särnabyn 61:3

Adress: saknas

Fastighet: Älvdalen Heden 28:9

Adress: Lemsjövägen 48, 79090 Särna (Flera adresser finns)

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Gunnarsson, Siv Astrid

Förvärvare: Andersson, Lisa Elisabet Charlotte

Förvärvare: Persson, Rolf Sture

Överlåtare: Persson, Cina Ingeborg Erika

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Älvdalen Särnabyn 31:67

Adress: Kvarnbäcksvägen 1B, 79090 Särna

Pris: 377 000 kr

Förvärvare: Höines, Anne

Förvärvare: Teige, Jon

Förvärvare: Kristofferssen, Sissel

Förvärvare: Hansen, Olav

Överlåtare: Schmidt, Bob

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Älvdalen Idre 80:178

Adress: Idre Fjäll 809, 79091 Idre

Pris: 2 700 000 kr

Förvärvare: Eek, Rut Anna Elisabeth

Förvärvare: Eek, Per Arnold

Överlåtare: Esbensen, Lita

Överlåtare: Esbensen, Hans Christian

 

Smedjebacken

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Smedjebacken Rubinen 3

Adress: Diamantvägen 34, 77733 Smedjebacken

Pris: 510 000 kr

Förvärvare: Lind, Maria Christina

Överlåtare: Liss, Åsa Katarina Maria

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Smedjebacken Källdalen 3:2

Adress: Rusens Väg 1, 77790 Smedjebacken

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: Ekman, Ulla Ingegärd

Överlåtare: Ekmans Dödsbo, Elna Ingegerd

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Smedjebacken Rörkvarnen 8

Adress: Vinsbovägen 9, 77751 Smedjebacken

Pris: 500 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Johanna Martina

Överlåtare: Önnemar, Anna Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Smedjebacken Skridskon 6

Adress: Högstensgatan 44, 77750 Smedjebacken

Pris: 495 000 kr

Förvärvare: Sundqvist, Karin Charlotte Victoria

Överlåtare: Ericson, Erik Roger

Överlåtare: Agnas, Ida Anna Evelina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Smedjebacken Eken 12

Adress: Vattugatan 9, 77732 Smedjebacken

Pris: 575 000 kr

Förvärvare: Sirén, Lars Mikael

Förvärvare: Sirén, Anna Marie

Överlåtare: Hurnasti, Kjell Lennart

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Smedjebacken Källdalen 3:2

Adress: Rusens Väg 1, 77790 Smedjebacken

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Ekmans Dödsbo, Elna Ingegerd

Överlåtare: Ekman, Elna Ingegerd

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Smedjebacken Björsbo 17:5

Adress: Björsbo 104, 77793 Söderbärke

Pris: 365 000 kr

Förvärvare: Malinen, Kirsi Anelma Tellervo

Överlåtare: Haverinen, Marja Leena

Överlåtare: Hautajärvi, Sirkka-Liisa

Överlåtare: Aho, Erkki Oiva

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Smedjebacken Vad 5:57

Adress: saknas

Pris: 1 650 000 kr

Förvärvare: Anders Lokar Bygg och Monteringshus AB

Överlåtare: Forsman, Emma Elisabet

Överlåtare: Forsman, Jesper Mats Göte

 

Mora

▶ Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad

Fastighet: Mora Gesunda 6:1

Adress: saknas

Fastighet: Mora Gesunda 5:1

Adress: Slalomvägen 42, 79290 Sollerön (Flera adresser finns)

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Matsson, Ingrid Margareta

Överlåtare: Matsson, Bus Olof Einar

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Mora Bjönsaberg 12:1

Adress: Övre Bjönsaberg 603, 79296 Våmhus

Pris: 240 000 kr

Förvärvare: Karlsson, Ulla Margareta

Överlåtare: Gustafsson, Eva Maria

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Mora Häradsarvet 226:10

Adress: Djustäppvägen 16, 79290 Sollerön

Pris: Gåva

Förvärvare: Englund, Ann Kristina

Överlåtare: Englund, Ingegerd Linnéa

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Mora Kråkberg 5:57

Adress: Näsuddsvägen 177, 79233 Mora

Pris: 200 000 kr

Förvärvare: Strömgren, Sven Johnny

Förvärvare: Strömgren, Frida Kristina

Överlåtare: Johansson, Bränd Sven Åke

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Mora Kråkberg 5:58

Adress: Näsuddsvägen 176, 79233 Mora

Pris: 600 000 kr

Förvärvare: Eriksson, Lena Kristina

Förvärvare: Eriksson, Rune Tommy

Överlåtare: Johansson, Bränd Sven Åke

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Mora Oxberg 174:1

Adress: Jugånvägen 13, 79294 Mora

Pris: 575 000 kr

Förvärvare: Bark, Per Otto

Överlåtare: Frost, Kerstin Gun-Britt

 

▶ Småhusenhet, taxeringsvärde under 1  000 kr

Fastighet: Mora Färnäs 360:2

Adress: Fåsås 310, 79275 Färnäs

Pris: 18 000 kr

Förvärvare: Dehaddo, Johan

Överlåtare: Färnström, Vivican Helena

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Mora Västbygge 202:2

Adress: saknas

Pris: 170 000 kr

Förvärvare: Berglund, Klas Johan

Förvärvare: Haglund, Helena Elisabet

Överlåtare: Dufva, Bengt-Erik

 

▶ Elproduktionsenhet, outbyggt strömfall

Fastighet: Mora Mångberg 8:1

Adress: saknas

Pris: 455 000 kr

Förvärvare: Modenius, Maria Kristina

Förvärvare: Modenius, Jan Christer Gustav

Överlåtare: Fortum Dalälvens Kraft AB

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Mora Utmeland 648:4

Adress: Utmelandsvägen 22, 79236 Mora

Pris: 1 850 000 kr

Förvärvare: Berg, Åsa Louise

Förvärvare: Gatu, Lars Olof

Överlåtare: Arnö-Lindqvist, Maria Elisabet

Överlåtare: Lindqvist, Rolf Sunesson

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Mora Limbäck 2:13

Adress: Klockarbacksvägen 8, 79296 Våmhus

Fastighet: Mora Limbäck 2:20

Adress: saknas

Pris: 425 000 kr

Förvärvare: Lilja, Per-Olof Konrad

Förvärvare: Lilja, Aila Marjatta

Överlåtare: Lawsons Dödsbo, Märta Alice

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Mora Björka 21:1

Adress: Sollerö Björka 260, 79290 Sollerön

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Kvarnström, Ingrid Marianne

Överlåtare: Kvarnström, Ernst Börje

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Mora Oxberg 227:1

Adress: Oxbergs Landsväg 35, 79294 Mora

Fastighet: Mora Oxberg 226:1

Adress: Oxbergs Landsväg 33, 79294 Mora

Pris: Gåva

Förvärvare: Olsson, Erik Björn Andreas

Överlåtare: Olsson, Gudrun Agneta

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Mora Blecket 43:1

Adress: saknas

Pris: 35 000 kr

Förvärvare: Berglund, Marianne

Överlåtare: Cedevall Fahléns Dödsbo, Anna-Lisa

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Mora Vika 275:1

Adress: saknas

Pris: 350 000 kr

Förvärvare: Svensson, Marianne

Överlåtare: Frisk, Henry Georg

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Mora Gesunda 189:1

Adress: saknas

Pris: 550 000 kr

Förvärvare: Korsén, Sture Roland

Överlåtare: Brottare, Margit Maria

 

Falun

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Bågen 3

Adress: Rörosvägen 5, 79141 Falun

Pris: 1 815 000 kr

Förvärvare: Göras, Markus Erik Anders

Förvärvare: Garcia Carrasco, Maria Isabel

Överlåtare: Jonsson, Stina Astrid Magdalena

Överlåtare: Lindsjö, Karl Stephan Gunvall

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Falun Nedre gruvriset 33:304

Adress: Granatstigen 42, 79156 Falun

Pris: 250 000 kr

Förvärvare: Vottonen, Anita Pauliina

Förvärvare: Eliasson, Per Stefan Joakim

Överlåtare: FALU KOMMUN

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Främsbacka 48:4

Adress: Stora Främsbacka 75, 79144 Falun

Pris: 1 600 000 kr

Förvärvare: Persson, Karin Maria

Förvärvare: Jansson, Pär-Åke Herman

Överlåtare: Jansson, Ann-Charlotte

Överlåtare: Jansson, Lars Åke

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Hälsinggården 4:72

Adress: Hjortronvägen 17, 79145 Falun

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Ulf Stellan Eds dödsbo

Överlåtare: Ed, Ulf Stellan

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Falun Jämtbo 1:1

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Odensten, Catharina Elisabeth

Överlåtare: Cederström, Rudolf Gustaf Ingel Ulfsson

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Dalkarlen 44

Adress: Blindgatan 31A, 79172 Falun

Pris: 2 850 000 kr

Förvärvare: Olars, Karl Henrik

Förvärvare: Olars, Kerstin Anna Brita

Överlåtare: Gustin, Sara Maria

Överlåtare: Gustin, Carl Magnus

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Stockrosen 1

Adress: Hagagatan 41, 79133 Falun

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Enlund, Magnus Johan

Överlåtare: Enlund, Magnus Johan

Överlåtare: Enlund, Zenja Eugenia

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Kyrkbacken 49

Adress: Trappstigen 1, 79137 Falun

Pris: 2 300 000 kr

Förvärvare: Gullberg, Elin Kristina

Förvärvare: Isaksson, Johan Mattias

Överlåtare: Annerbo, Anna Maria

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Morbygden 6:4

Adress: Morbygden 85, 79194 Falun

Pris: 2 540 000 kr

Förvärvare: Gyllsén, Emma Katarina

Förvärvare: Gyllsén, Bo Evert

Överlåtare: Winberg, Jan Olle

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Smedsbo 10:11

Adress: Smedsbo 220, 79194 Falun

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Andersson, Christina Marie

Överlåtare: Eriksson, Johanna Linnéa

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Lilla näs 2:23

Adress: Hosjöstrand 180, 79147 Falun

Pris: 2 375 000 kr

Förvärvare: Brodin, Eva Britt Margareta

Förvärvare: Brodin, Mats Ragnar

Överlåtare: Axelsson, Lars Roger

Överlåtare: Axelsson, Jenny Goo-Hee

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Falun Blixbo 105:6

Adress: Mjölnarvallen 87, 79015 Sundborn

Pris: Gåva

Förvärvare: Arfs, Anna-Karin

Förvärvare: Blom, Christina Elisabet

Överlåtare: Arfs, Ingrid Kristina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Danholn 17:24

Adress: Parkvägen 7, 79015 Sundborn

Pris: Gåva

Förvärvare: Lautsel, Valiantsina

Överlåtare: Wentli, Teresa

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Kårtäkt 8:3

Adress: Kårtäkt 38, 79015 Sundborn

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Andersson, Hans Evert

Överlåtare: Andersson, Hans Evert

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Falun Karlsbyn 34:1

Adress: Karlsbyheden 33, 79015 Sundborn

Pris: Gåva

Förvärvare: Jatko, Lena Birgitta

Förvärvare: Jatko, Jan-Olof Kennet

Överlåtare: Nilsson, Marja Christina

Överlåtare: Jatko, Jan Henrik

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Falun Borgärdet 27:34

Adress: Ryssjön 35, 79023 Svärdsjö

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Henningsson, Ulla Birgitta

Överlåtare: Henningsson, Anders Göran

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Borgärdet 8:11

Adress: Pålsvägen 12, 79023 Svärdsjö

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Trondsen, Sten Ove

Överlåtare: Trondsen, Ingela Margareta

 

▶ Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1  000 kr

Fastighet: Falun Bengtsheden 47:5

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Sonja Brynhilde Fröjds dödsbo

Överlåtare: Fröjd, Sonja Brynhilde

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Falun Klockarnäs 33:7

Adress: Lurbo 6, 79026 Enviken (Flera adresser finns)

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Arvidsson, Anders Bertil

Överlåtare: Arvidsson, Anders Bertil

Överlåtare: Heckscher, Boel Viola

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Falun Svabensverk 1:24

Adress: saknas

Fastighet: Falun Svabensverk 1:57

Adress: saknas

Fastighet: Falun Svabensverk 1:41

Adress: saknas

Fastighet: Falun Svabensverk 1:52

Adress: saknas

Fastighet: Falun Svabensverk 1:60

Adress: saknas

Fastighet: Falun Svabensverk 1:51

Adress: saknas

Fastighet: Falun Svabensverk 1:65

Adress: saknas

Fastighet: Falun Svabensverk 1:66

Adress: saknas

Fastighet: Falun Svabensverk 1:47

Adress: saknas

Fastighet: Falun Svabensverk 1:73 MFL

Adress: saknas

Pris: 350 000 kr

Förvärvare: BERGVIK SKOG VÄST AB

Överlåtare: M-KONSULT AB

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Falun Rog 2:7

Adress: Lurgården 38, 79021 Bjursås

Pris: Gåva

Förvärvare: Bajer, Gerd Maria Helena

Förvärvare: Näs, Jan Sven-Erik

Överlåtare: Andersson, Johan Elof

 

Borlänge

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Blå bandet 1

Adress: Mötesgatan 9, 78437 Borlänge

Pris: 2 620 000 kr

Förvärvare: Karlsson, Siv Eva Malin

Förvärvare: Klintman, Sigge Serageddine

Överlåtare: Haglund, Martin Åke

Överlåtare: Haglund, Linda Christina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Sveden 2:18

Adress: Roddarvägen 11, 78477 Borlänge

Pris: 1 880 000 kr

Förvärvare: Tysk, Jaruwan

Förvärvare: Tysk, Jan Håkan

Överlåtare: Söderberg, Mats Olof

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Borlänge Sörbo 2:10

Adress: Sandvik 27, 78196 Borlänge

Fastighet: Borlänge Sörbo 3:3

Adress: saknas

Pris: 0 kr

Förvärvare: Ingman, Åsa Kristina

Förvärvare: Ingman, Ernst Yngve

Överlåtare: Thorslund, Kurt Lennart

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Linjalen 5

Adress: Moråkersvägen 10, 78462 Borlänge

Pris: 1 925 000 kr

Förvärvare: Fredholm, Sven Krister

Förvärvare: Hedlund, Emma Karin

Överlåtare: Fälting, Elsa Iréne Veronica

Överlåtare: Fälting, Patrik Per Jonas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Ängesgårdarna 5:30

Adress: Ängesgårdarna 226, 78168 Borlänge

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Björk, Knut Tommy

Överlåtare: Björk, Gunnel Marianne

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Borlänge Tolsbo 10:3

Adress: saknas

Pris: 1 000 000 kr

Förvärvare: Nordkvist, Evert Dan Helmer

Överlåtare: Svensson, Maud Carina

 

Säter

▶ Industrienhet, trävaruindustri

Fastighet: Säter Norbohyttan 2:9

Adress: Karlsåkersvägen 2, 78196 Borlänge

Fastighet: Säter Norbohyttan 2:12

Adress: Karlsåkersvägen 3, 78196 Borlänge

Pris: 35 000 kr

Förvärvare: Nyberg, Peter Johan

Överlåtare: Nyberg, Sture Yngve Tord

Överlåtare: Eriksson, Knut Ronny

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Säter Tå 3:4

Adress: Tåå 8, 78395 Gustafs

Pris: 2 300 000 kr

Förvärvare: Andersson, Stig Erik

Förvärvare: Olsson, Ingrid Anita

Överlåtare: Björk, Jenny Maria Carolina

Överlåtare: Björk, Karl Gunnar

 

Hedemora

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Hedemora Hedemora-västerby 1:251

Adress: Jaktstigen 9, 77693 Hedemora

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Hed, Lars Erik Peter

Överlåtare: Hed, Lars Erik Peter

Överlåtare: Hed, Catharina Margaretha

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Hedemora Hedemora-österby 40:11

Adress: Österby Lumkullberget 221, 77690 Hedemora

Pris: 275 000 kr

Förvärvare: Ekelund, Anna Christina

Förvärvare: Ekelund, Nils Olof Petter

Överlåtare: Von Alphen, Cornelis Frans

Överlåtare: Von Alphen, Artonni

 

▶ Lantbruksenhet, som endast utgörs av växthus/djurstall

Fastighet: Hedemora Hedemora 5:70

Adress: Sätervägen 5, 77634 Hedemora

Fastighet: Hedemora Klockan 1

Adress: Sätervägen 9, 77634 Hedemora

Fastighet: Hedemora Klockan 4

Adress: saknas

Fastighet: Hedemora Hedemora 5:71

Adress: saknas

Fastighet: Borgholm Törneby 4:54

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Hans Svenssons dödsbo

Överlåtare: Svensson, Hans Gösta

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Hedemora Simonsbo 1:2

Adress: Simonsbo 30, 77071 Stjärnsund

Pris: 615 000 kr

Förvärvare: Johansson, Nils Göran

Överlåtare: Ekström, Hervor Elisabeth

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Hedemora Nedre stigsbo 7:18

Adress: Stigsbo 245, 77071 Stjärnsund

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Bergqvist, Lars Erik

Överlåtare: Bergqvist, Alice Marianne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Hedemora Långshyttan 1:26

Adress: Storgatan 7, 77070 Långshyttan

Pris: 600 000 kr

Förvärvare: Weibel, Jan Benjamin

Överlåtare: Karlborg, Karin Marie Helen

Överlåtare: Haara, Jan Robert Joakim

 

Avesta

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Avesta Ingeborgbo 6:32

Adress: Verkstadsvägen 24, 77467 Horndal

Pris: 230 000 kr

Förvärvare: Lundell, Lars-Erik

Överlåtare: Karlsson Mårds Dödsbo, Karl Sune

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Avesta Gammelgård 2:15

Adress: Gammelgård 58, 77595 Folkärna

Pris: 950 000 kr

Förvärvare: Bergkvist, Lisbeth Christina

Förvärvare: Bergkvist, Karl Sune

Överlåtare: Sonja Cecilia Anchers dödsbo

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Avesta Jularbo 7:3

Adress: Jularbo 220, 77595 Folkärna

Pris: 550 000 kr

Förvärvare: Sölvestad, May Monica

Förvärvare: Sölvestad, Lars Ove

Överlåtare: Johansson, Inga Margareta

Överlåtare: Johansson, John Åke

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Avesta Torp 1:11

Adress: Torps Stugby 14, 77596 Krylbo

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Steinholtz, Rolf Erik

Överlåtare: Steinholtz, Birgitta Ulrika Elisabeth

Överlåtare: Steinholtz, Rolf Erik

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Avesta Bäsinge 7:6

Adress: saknas

Pris: 2 850 000 kr

Förvärvare: Ivarsson, Helena Maria Ulrika

Förvärvare: Ivarsson, Sven-Erik Bertil

Överlåtare: Ek, Lars Verner

Överlåtare: Ek, Johan Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Avesta Karlbo 1:16

Adress: Heddastigen 6, 77571 Krylbo

Pris: 1 000 000 kr

Förvärvare: Gustafsson, Kjell Anders Martin

Förvärvare: Gustafsson, Geling

Överlåtare: Jarlheim, Petra Irene Angelica

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Avesta Moren 1:2

Adress: Moren 40, 77491 Avesta

Pris: 250 000 kr

Förvärvare: Molander, Jan Mikael

Förvärvare: Samuelsson, Jenny Maria

Överlåtare: Johansson, Bengt Georg

 

Ludvika

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Skeppmora 3:8

Adress: Björklundavägen 25, 77194 Ludvika

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Palosaari, Ari Paavo

Överlåtare: Palosaari, Lena Annika

Överlåtare: Palosaari, Ari Paavo

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Svetsaren 2

Adress: Tre Krokars Gata 30, 77141 Ludvika

Pris: 850 000 kr

Förvärvare: Wang, Wei

Överlåtare: Ericsson, Per Arne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Oxdansen 4

Adress: Lorensbergavägen 14, 77142 Ludvika

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Jansson, Ingli Anette Birgitta

Överlåtare: Jansson, Nils Jackie

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Lisselmågtorpet 4:15

Adress: Borrarevägen 32, 77240 Grängesberg

Pris: 240 000 kr

Förvärvare: Mikaelsson, Emma Marie

Överlåtare: Moore, Sandra

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Fredriksberg 1:5

Adress: Ringvägen 1, 77010 Fredriksberg

Pris: 300 000 kr

Förvärvare: Modin, Jesper Gustav

Förvärvare: Arnesson, Elin Helena

Överlåtare: Modin, Erik Gustav Magnus

Överlåtare: Modin, Inga Helena

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Ludvika Säfsen 5:2

Adress: saknas

Pris: 100 000 kr

Förvärvare: Jönsson, Lena Gunilla

Förvärvare: Jönsson, Leif Åke

Överlåtare: Gränge-Säfsnäs församling