Fastighetsaffärer vecka 43

Textstorlek:

Registrerade-fastighetsaffärer från hela Dalabygden de senaste tre månaderna. Källa: Metria

 

Vansbro

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Vansbro Lindesnäs 21:1

Adress: Lindesnäs 23, 78053 Nås

Fastighet: Vansbro Lindesnäs 9:24

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Bäck, Maria Katarina Nina

Överlåtare: Bäck, Nils Olof

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Vansbro Grönalid 4:10

Adress: Södra Grönalidsvägen 4, 78050 Vansbro

Fastighet: Vansbro Emaus 1:79

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Forsberg, Ingrid Margareta

Överlåtare: Forsberg, Sven Maurits

 

Malung-Sälen

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Sillerö 78:1

Adress: Sillerö 83, 78291 Malung

Pris: 250 000 kr

Förvärvare: Halvars, Sven Jonas Rasmus

Överlåtare: Willemark, Per Albin

Överlåtare: Willemark, Lars Emil

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Grimsåker 54:24

Adress: Lännviksvägen 24, 78291 Malung

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Ohlsson, Fall Bengt Arne

Förvärvare: Ohlsson, Fall Jan Olof

Förvärvare: Ohlsson, Fall Mats Erik

Överlåtare: Ohlsson, Gunhild Naemi

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Malung-Sälen Idbäck 7:8

Adress: saknas

Pris: 150 000 kr

Förvärvare: Nygård, Nils Göran

Överlåtare: Malméns Dödsbo, Karin

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Malung-Sälen Västra fors 16:29

Adress: Gammalselen 76, 78275 Malungsfors

Pris: 250 000 kr

Förvärvare: Hall, Jan Mikael

Förvärvare: Hall, Lena Birgitta

Överlåtare: Brandt, Troskari Lilian Ingegerd

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Idbäck 29:22

Adress: Idbäck 517, 78290 Malung

Pris: 900 000 kr

Förvärvare: Holmberg, Anna Linnea Ingeborg

Förvärvare: Karlsson, Johnny Fredrik

Överlåtare: Bojort, Eva Ellen Kristina

Överlåtare: Bojort, Johan Lennart

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Vallerås 72:1

Adress: Dölholen 7, 78290 Malung

Pris: 390 000 kr

Förvärvare: Toresson, Simon Alexander

Överlåtare: Dåhne, Anna Carina

Överlåtare: Gallon, Anders Erik

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Vansbro Nybofjäll 3:6

Adress: Milsjöheden 31, 78054 Äppelbo

Fastighet: Malung-Sälen Acksjöåsen 3:1

Adress: Tyngsjö Acksjöåsen 8, 78054 Äppelbo

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Algeblad, Bång Nils Göran

Överlåtare: Eriksson, Bång Ruth Anna Marita

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Västra sälen 8:63

Adress: Olarsvägen 10, 78067 Sälen

Pris: 2 200 000 kr

Förvärvare: Fransson, Nordigårds Anna Elisabet

Förvärvare: Fransson, Bengt-Åke Wictor

Förvärvare: Calder, Erik Ross

Förvärvare: Calder, Nordigårds Karin Linnéa

Överlåtare: SNÖTOPPEN AB

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 31:193

Adress: saknas

Pris: 990 000 kr

Förvärvare: Anestedt, Eva-Mari

Förvärvare: Vuotari, Mikael Elias

Överlåtare: Backhans, Emmalina Maria

Överlåtare: Backhans, Anders Daniel

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Västra sälen 3:109

Adress: Niss Oskars Väg 4, 78067 Sälen

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Condrup, Bengt Johan Lennart

Överlåtare: Condrup, Bengt Johan Lennart

Överlåtare: Condrup, Sara Linnea Emilie

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 31:189

Adress: saknas

Pris: 900 000 kr

Förvärvare: Larsson, Per Mattias

Förvärvare: Funck, Eva Michaela

Överlåtare: Backhans, Emmalina Maria

Överlåtare: Backhans, Anders Daniel

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Transtrands kronopark 1:258

Adress: Granbyn 19, 78067 Sälen

Pris: 4 700 000 kr

Förvärvare: Johansson, Sam Mikael

Överlåtare: Hansen, Karl

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Västra sälen 8:65

Adress: Olarsvägen 14, 78067 Sälen

Pris: 2 200 000 kr

Förvärvare: Lundahl, Anna Ulrica

Förvärvare: Gustafsson, John Erik Emanuel

Överlåtare: SNÖTOPPEN AB

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 31:192

Adress: saknas

Pris: 1 250 000 kr

Förvärvare: Tegin, Daniel William

Förvärvare: Andersson, Erika Kristina

Överlåtare: Backhans, Emmalina Maria

Överlåtare: Backhans, Anders Daniel

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 31:190

Adress: saknas

Pris: 900 000 kr

Förvärvare: Berglind, Linda Elisabeth

Förvärvare: Karlsson, Magnus Tomas

Överlåtare: Backhans, Anders Daniel

Överlåtare: Backhans, Emmalina Maria

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Västra sälen 5:449

Adress: Murkelvägen 34, 78067 Sälen

Pris: 1 700 000 kr

Förvärvare: Haraldsson, Eva Inger Kristina

Förvärvare: Haraldsson, Sten Göran Mikael

Överlåtare: Öst, Jan-Erik Olof

Överlåtare: Öst, Kerstin Birgitta

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Rörbäcksnäs 31:191

Adress: saknas

Pris: 900 000 kr

Förvärvare: Palmquist, Linda Caroline

Förvärvare: Palmquist, Tobias Richard

Överlåtare: Backhans, Anders Daniel

Överlåtare: Backhans, Emmalina Maria

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Malung-Sälen Östra lillmon 7:8

Adress: Östra Lillmon 86, 78064 Lima

Pris: 1 400 000 kr

Förvärvare: Stafås, Karin Ros-Marie Helena

Förvärvare: Stafås, Jenny Maria

Överlåtare: Åslund, Ann-Marie Elisabeth

 

Gagnef

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Gagnef Västanbäcken 2:21

Adress: Orselforsvägen 24, 78542 Mockfjärd

Pris: 23 000 kr

Förvärvare: Hasan, Abbas Fadel

Överlåtare: Bergström, Bror Svante Emanuel

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Gagnef Bröttjärna 5:19

Adress: Bröttjärna 426, 78542 Mockfjärd

Pris: 450 000 kr

Förvärvare: Brahn, Kim Lucia Margaretha

Förvärvare: Berglund, Pär Erik

Överlåtare: Zetterdahl, Nanny Yvonne Desideria

Överlåtare: Zetterdahl, Peo Per-Olof Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Gagnef Sifferbo 8:22

Adress: Slättvägen 1, 78563 Sifferbo

Pris: 1 375 000 kr

Förvärvare: Jonsson, Åsa Veronica

Förvärvare: Jonsson, Lars Peter

Överlåtare: Stenqvist, Hans Gustaf

Överlåtare: Stenqvist, Gun Helén

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Gagnef Bodarna 10:4

Adress: saknas

Pris: 11 000 kr

Förvärvare: Lindvall, Anders Börje

Överlåtare: BODARNE BYSTUGEFÖRENING

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Gagnef Gärde 5:13

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Vestling, Anna Jeanette Therese

Överlåtare: Andersson, Bengt Gunnar

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Gagnef Tjärna 51:12

Adress: Adelborgsvägen 12, 78530 Gagnef

Pris: Gåva

Förvärvare: Mann, Karl Oskar Valdemar

Överlåtare: Sundberg, Adam Arvid Håkan

 

▶ Lantbruksenhet, taxeringsvärde under 1  000 kr

Fastighet: Gagnef Tallriset 15:2

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Westblad, Stig Kennet

Överlåtare: Westblad, Stig Kennet

Överlåtare: Stömne, Anna Karin

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Gagnef Hagen 181:1

Adress: Kungbacksvägen 23, 78545 Björbo

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Igel, Bernt Tage

Överlåtare: Igel, Gerd Gudrun Kristina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Gagnef Tallriset 19:1

Adress: Hagvägen 1, 78544 Dala-Floda

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Westblad, Stig Kennet

Överlåtare: Stömne, Anna Karin

Överlåtare: Westblad, Stig Kennet

 

Leksand

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Leksand Tällberg 18:56

Adress: saknas

Pris: 120 000 kr

Förvärvare: Dahl, Carl Tobias

Överlåtare: Hök, Erik Lennart

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Leksand Björkberg 9:6

Adress: Björkberg Backåkersgattu 4, 79390 Leksand

Pris: 740 000 kr

Förvärvare: Mats, Per Andreas

Överlåtare: Jobs, Claes Göran

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Östanmor 5:5

Adress: Östanmor 10, 79392 Leksand

Pris: Gåva

Förvärvare: Matsson, Hans Niklas

Förvärvare: Matsson, Lars Magnus

Förvärvare: Matsson, Per-Olof

Förvärvare: Matsson, Eva Therese

Överlåtare: Matsson, Knut Johnny

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Leksand Plintsberg 16:16

Adress: saknas

Fastighet: Leksand Plintsberg 16:13

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Daniels, Lars Erik

Överlåtare: Pettersson, Elisabet Christina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Yrgärdet 1

Adress: Hjortnäsvägen 40, 79331 Leksand

Pris: 1 710 000 kr

Förvärvare: Sterner, Lars Stefan

Förvärvare: Solum, Karin Madelene

Överlåtare: Lindberg, Inger Agneta Maria

 

▶ Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Leksand Söder bergsäng 31:7

Adress: saknas

Pris: 1 100 000 kr

Förvärvare: Litens, Carl Magnus

Överlåtare: Forsman, Anders Lars-Olof

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Leksand Björkberg 5:7

Adress: Björkberg Björkbergsvägen 141, 79390 Leksand

Pris: 50 000 kr

Förvärvare: Hagberg, Britt Christina

Överlåtare: Forsén, Lena Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Mjälgen 8:16

Adress: Skinnaråsen 187, 79392 Leksand

Pris: 620 000 kr

Förvärvare: Anebo, Anna Helen

Överlåtare: Gladen, Kay

Överlåtare: Pohlers, Kathrin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Åkerö 31:11

Adress: Siljegårdsvägen 22, 79333 Leksand

Pris: 2 000 000 kr

Förvärvare: Älfblom, Karin Maria

Förvärvare: Jonsson, Erik Martin

Överlåtare: Jakobsson, Bo Erland

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Tibblegärdet 14

Adress: Halvardsgatan 11, 79332 Leksand

Pris: 1 450 000 kr

Förvärvare: Hasselberg, Anette Birgitta

Förvärvare: Cederberg, Thore Anthony

Överlåtare: Gyll, Hans Folke

Överlåtare: Gyll, Anna Linnéa

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Övermo 11:2

Adress: Övermo Morvägen 10, 79335 Leksand

Pris: Gåva

Förvärvare: Johansson, Andreas

Överlåtare: Johansson, Göras Berit Marianne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Övermo 16:48

Adress: Mosippsvägen 11, 79335 Leksand

Pris: 1 640 000 kr

Förvärvare: Olsson, Leif Ola Stefan

Förvärvare: Byström, Agneta Elise

Överlåtare: BYGGNADSINGENJÖR NILS SKOGLUND AB

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Leksand Västanvik 173:2

Adress: Västanvik Skarpholsvägen 7A, 79392 Leksand

Pris: 1 450 000 kr

Förvärvare: Pettersson, Per Erik Gustav

Överlåtare: Sandy, Eva Camilla

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Leksand Sundsnäs 22:5

Adress: Övre Sundsnäs 29, 79392 Leksand

Pris: Gåva

Förvärvare: Vestling, Anna Jeanette Therese

Överlåtare: Andersson, Bengt Gunnar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Heden 1:6

Adress: Hedens Byväg 7, 79392 Leksand

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Lind, Gunilla Sabina

Överlåtare: Fisk, Kjell Erik

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Leksand Djura 6:16

Adress: saknas

Pris: 60 000 kr

Förvärvare: Bengtsson, Ken Billy

Överlåtare: Grufman, Anne-Christine

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Hedby 32:8

Adress: Hedby Rönningsgattu 4, 78550 Djura

Pris: 1 000 000 kr

Förvärvare: Mogren, Kenneth Mattias

Förvärvare: Mogren, Anna-Karin

Överlåtare: Österberg, Karl-Åke Roland

 

▶ Lantbruksenhet, bostadsbyggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Leksand Helgbo 4:5

Adress: Hemre Helgbo 159, 79341 Insjön

Pris: 320 000 kr

Förvärvare: Rosén, Anna-Lena

Förvärvare: Rosén, Johan Nicklas

Överlåtare: Lundberg, Anne Dagmar Eugenia

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Leksand Ål-kilen 6:11

Adress: saknas

Pris: 550 000 kr

Förvärvare: Hane, Thomas Roger

Förvärvare: Hane, Eva-Lena

Överlåtare: Dahlgren, Anders Tommy

Överlåtare: Dahlgren, Niklas Robert

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Tunsta 10:7

Adress: Bygatan 14, 79340 Insjön (Flera adresser finns)

Pris: 3 821 000 kr

Förvärvare: Oberst, Emmilie Hanna

Förvärvare: Rosén, Henry Markus

Överlåtare: Sundberg, Sven Erik

Överlåtare: Sundberg, Annica Christina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Backbyn 91:1

Adress: Smedgattu 8, 79360 Siljansnäs

Pris: 1 900 000 kr

Förvärvare: Lindeström, Ann-Chatrin Margareta

Överlåtare: Sundin, Dennis Johan

Överlåtare: Gräfnings, Karin Ulrika

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Leksand Backbyn 181:4

Adress: saknas

Pris: 275 000 kr

Förvärvare: Bergström, Per Oscar

Överlåtare: Tägt, Brita

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Leksand Näsbyggebyn 71:5

Adress: Lundgattu 26, 79360 Siljansnäs

Fastighet: Leksand Almo 122:3

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Sundberg, Karl Gustav Mikael

Överlåtare: Sundberg, Karl Gustav Mikael

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Leksand Näsbyggebyn 104:1

Adress: Olsnäs Perandersgattu 15, 79397 Siljansnäs

Pris: Gåva

Förvärvare: Bergkvist, Tull Bernt Johan

Överlåtare: Bergkvist, Tull Lisa Anita

 

Rättvik

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Rättvik Gärdebyn 27:24

Adress: Åkervägen 5, 79536 Rättvik

Pris: 335 000 kr

Förvärvare: LD Golv & Platt AB

Överlåtare: Carlson, Tore

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Rättvik Västberg 16:13

Adress: Västbergs Bygatu 37, 79591 Rättvik

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Giberg, Dan Erik

Överlåtare: Giberg, Erik Hilding

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Rättvik Söderås 20:9

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Henriksson, Gunilla Margareta

Överlåtare: Östhols, Erik

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Rättvik Utby 12:18

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Henriksson, Gunilla Margareta

Överlåtare: Östhols, Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Rättvik Lerdal 5:7

Adress: Faluvägen 17, 79535 Rättvik

Pris: 2 150 000 kr

Förvärvare: Levin, Lars Anders Ingemar

Förvärvare: Levin, Gerd Ulla-Britt

Överlåtare: Rahn, Leif Ture Gottfrid

Överlåtare: Rahn, Ingrid Renée

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Rättvik Gärdebyn 15:18

Adress: Nålängsvägen 25, 79536 Rättvik

Pris: 3 050 000 kr

Förvärvare: Widmer, Heidi Nina

Förvärvare: Widmer, Tobias Friedrich

Överlåtare: Örner, Astrid Jessica

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Rättvik Bäck 18:1

Adress: Bäck Bäckgatan 24, 79590 Rättvik

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Östhols, Eva Marie

Överlåtare: Östhols, Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Rättvik Hedslund 1:31

Adress: Backavägen 62, 79532 Rättvik

Pris: 960 000 kr

Förvärvare: Fredriksson, Maria Theresa

Överlåtare: Rosén, Barbro Veronica

Överlåtare: Rosén, Lars Jonas

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Rättvik Utby 22:15

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Henriksson, Gunilla Margareta

Överlåtare: Östhols, Erik

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Rättvik Altsarbyn 32:4

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Henriksson, Gunilla Margareta

Överlåtare: Östhols, Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Rättvik Vikarbyn 131:28

Adress: Trollskuruvägen 8, 79570 Vikarbyn

Pris: 1 200 000 kr

Förvärvare: Säbb, Ingrid Anita

Överlåtare: Villén, Bo Sune Bertil

Överlåtare: Villén, Hjördis Elisabet

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Rättvik Vikarbyn 22:3

Adress: Kalkbacksvägen 50, 79570 Vikarbyn

Pris: Gåva

Förvärvare: Ström, Stig Mikael

Överlåtare: Hellström, Jan Olof

Överlåtare: Hellström, Eva Catarina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Rättvik Hedslund 3:13

Adress: Backavägen 76, 79532 Rättvik

Pris: 1 000 000 kr

Förvärvare: Hinrichsen, Fjärdsmans Angelica Kristin

Förvärvare: Kuus, Erik Stefan

Överlåtare: AB RÄTTVIKS TIMMERSTUGOR

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Rättvik Vikarbyn 162:1

Adress: Kesolles Väg 1, 79570 Vikarbyn

Pris: Gåva

Förvärvare: Bolander, Ing-Marie Viktoria

Förvärvare: Bolander, Roger

Överlåtare: Bolander, Kerstin Gertrud Viktoria

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Rättvik Born 5:13

Adress: Born Hembornsvägen 26, 79592 Rättvik

Pris: Gåva

Förvärvare: Ehrling, John Gustaf

Överlåtare: Ehrling, Leif

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Rättvik Finnbacka 1:6

Adress: Finnbacka Norrgårdsgatu 1, 79026 Enviken

Pris: 270 000 kr

Förvärvare: Stålberg, Tommy Gotthard

Överlåtare: Sundin, Charles Johan Herman

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Rättvik Stumsnäs 216:6

Adress: saknas

Pris: 250 000 kr

Förvärvare: Lönnbark, Svante Rickard

Förvärvare: Lönnbark, Maria Elisabet

Överlåtare: Gavelin, Frida Kristina

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd enbart med ekonomibyggnad

Fastighet: Rättvik Västanå 53:1

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Trygg, Hans

Förvärvare: Trygg, Tommy Lars

Förvärvare: Ernemar, Karin Elisabeth

Överlåtare: Tryggs Dödsbo, Majbritt

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Rättvik Gulleråsen 192:1

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Hållnissa, Britt Anneli Camilla

Överlåtare: Hållnissa, Britt Clary Ingegärd

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Rättvik Boda 2:5

Adress: Silverberg Norra Vägen 11, 79596 Boda kyrkby (Flera adresser finns)

Pris: 750 000 kr

Förvärvare: Wingero, Sibyl Anna Josefine

Förvärvare: Wingero, Renée Veronica

Överlåtare: Johansson, Finn Inge Evert

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Rättvik Arvet 19:44

Adress: Furudal Furudalsvägen 822, 79070 Furudal

Pris: 40 000 kr

Förvärvare: Nirs, Stefan Eddie

Förvärvare: Lundin, Ingela Marie

Överlåtare: Lundin, Ingrid Eda Elisabet

 

Orsa

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Orsa Hansjö 135:52

Adress: Höken 9, 79490 Orsa

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Norström, Ann-Catrin Regina

Överlåtare: Norström, Ann-Catrin Regina

Överlåtare: Norström, Erik Christer

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Orsa Åberga 30:11

Adress: Björkgårdsvägen 16, 79493 Orsa

Pris: 275 000 kr

Förvärvare: Williamsson, Johan Olov

Förvärvare: Williamsson, Camilla Margareta

Överlåtare: Skoog, Per Mikael

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Orsa Hansjö 269:3

Adress: Fryksås 230, 79490 Orsa

Fastighet: Orsa Hansjö 239:4

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Ellemo, Åsa Anna Christina

Förvärvare: Diös, Anders Lars Ola

Förvärvare: Diös, Anders Dag Oscar

Överlåtare: Diös, Ann-Christine Margareta

Överlåtare: Diös, Anders Jan Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Orsa Kvarnberg 4:2

Adress: Kvarnberg 171, 79498 Orsa

Pris: 75 000 kr

Förvärvare: Danielsson, Eva Ann-Louise

Överlåtare: Karlqvists Dödsbo, Leif

 

Älvdalen

▶ Industrienhet, trävaruindustri

Fastighet: Älvdalen Rot 32:2

Adress: saknas

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: ÄLVDALENS JORDÄG SOCKENM BESP.SKG SKGSMED.FOND

Överlåtare: AKTIEBOLAGET ROTS ÖVRE KRAFTVERK

 

▶ Industrienhet, trävaruindustri

Fastighet: Älvdalen Rot 35:12

Adress: saknas

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: ÄLVDALENS JORDÄG SOCKENM BESP.SKG SKGSMED.FOND

Överlåtare: AKTIEBOLAGET ROTS ÖVRE KRAFTVERK

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Älvdalen Gåsvarv 14:17

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Andersson, Hans Gunnar

Överlåtare: Höglund, Leif Stefan

Överlåtare: Sundman, Kim Martin

 

▶ Industrienhet, trävaruindustri

Fastighet: Älvdalen Rot 31:2

Adress: saknas

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: ÄLVDALENS JORDÄG SOCKENM BESP.SKG SKGSMED.FOND

Överlåtare: AKTIEBOLAGET ROTS ÖVRE KRAFTVERK

 

▶ Industrienhet, trävaruindustri

Fastighet: Älvdalen Rot 30:2

Adress: saknas

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: ÄLVDALENS JORDÄG SOCKENM BESP.SKG SKGSMED.FOND

Överlåtare: AKTIEBOLAGET ROTS ÖVRE KRAFTVERK

 

▶ Industrienhet, trävaruindustri

Fastighet: Älvdalen Rot 26:3

Adress: saknas

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: ÄLVDALENS JORDÄG SOCKENM BESP.SKG SKGSMED.FOND

Överlåtare: AKTIEBOLAGET ROTS ÖVRE KRAFTVERK

 

▶ Industrienhet, trävaruindustri

Fastighet: Älvdalen Rot 5:2

Adress: saknas

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: ÄLVDALENS JORDÄG SOCKENM BESP.SKG SKGSMED.FOND

Överlåtare: AKTIEBOLAGET ROTS ÖVRE KRAFTVERK

 

▶ Industrienhet, trävaruindustri

Fastighet: Älvdalen Rot 23:2

Adress: saknas

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: ÄLVDALENS JORDÄG SOCKENM BESP.SKG SKGSMED.FOND

Överlåtare: AKTIEBOLAGET ROTS ÖVRE KRAFTVERK

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Älvdalen Rot 24:22

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Frost Maj-Britt Janssons dödsbo

Överlåtare: Jansson, Frost Maj-Britt

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Älvdalen Rot 12:20

Adress: Ribbåsen 12, 79690 Älvdalen

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Hårdén, Johan Ingemar Tobias

Överlåtare: Hårdén, Roy Oskar Ingemar

 

▶ Industrienhet, trävaruindustri

Fastighet: Älvdalen Rot 20:2

Adress: saknas

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: ÄLVDALENS JORDÄG SOCKENM BESP.SKG SKGSMED.FOND

Överlåtare: AKTIEBOLAGET ROTS ÖVRE KRAFTVERK

 

▶ Industrienhet, trävaruindustri

Fastighet: Älvdalen Rot 17:12

Adress: saknas

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: ÄLVDALENS JORDÄG SOCKENM BESP.SKG SKGSMED.FOND

Överlåtare: AKTIEBOLAGET ROTS ÖVRE KRAFTVERK

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Älvdalen Garberg 23:9

Adress: Badviksvägen 9, 79691 Älvdalen

Pris: 290 000 kr

Förvärvare: Berglund, Bo Gunnar

Överlåtare: Lundin, Gerd Berit Gunilla

Överlåtare: Lundin, Anders Tommy

 

▶ Industrienhet, trävaruindustri

Fastighet: Älvdalen Rot 17:13

Adress: saknas

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: ÄLVDALENS JORDÄG SOCKENM BESP.SKG SKGSMED.FOND

Överlåtare: AKTIEBOLAGET ROTS ÖVRE KRAFTVERK

 

▶ Industrienhet, trävaruindustri

Fastighet: Älvdalen Rot 3:6

Adress: saknas

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: ÄLVDALENS JORDÄG SOCKENM BESP.SKG SKGSMED.FOND

Överlåtare: AKTIEBOLAGET ROTS ÖVRE KRAFTVERK

 

▶ Industrienhet, trävaruindustri

Fastighet: Älvdalen Rot 35:8

Adress: saknas

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: ÄLVDALENS JORDÄG SOCKENM BESP.SKG SKGSMED.FOND

Överlåtare: AKTIEBOLAGET ROTS ÖVRE KRAFTVERK

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Älvdalen Idre 18:4

Adress: Maria Pers Väg 4, 79091 Idre

Fastighet: Älvdalen Idre 74:9

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Olof Gunnar Hampus dödsbo

Överlåtare: Hampus, Olof Gunnar

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Älvdalen Heden 1:160

Adress: Fiskartorpsvägen 32, 79090 Särna

Pris: 330 000 kr

Förvärvare: Engström, Viola Agneta

Förvärvare: Engström, Hans Uno

Överlåtare: Stridh, Carl Torbjörn

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Älvdalen Lillfjäten 5:189

Adress: Mosippstigen 8, 79090 Särna

Pris: 1 300 000 kr

Förvärvare: Hessvall, Mats Eric Thobias

Förvärvare: Hessvall, Ulrika Maria

Överlåtare: Andersson, Kerstin Susanne

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Älvdalen Idre 84:36

Adress: saknas

Pris: 300 000 kr

Förvärvare: Sjögren, Lars Sigvard Göran

Förvärvare: Sjögren, Maria

Överlåtare: Idre Himmelfjäll Mark AB

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Älvdalen Idre 65:3

Adress: saknas

Pris: 300 000 kr

Förvärvare: Alfredsson, Bo Lennart

Överlåtare: Olson, Lars Evert

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Älvdalen Floåsen 4:183

Adress: Björnliden 58, 79091 Idre

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Lidström, Åse Marlene

Överlåtare: Tysk, Grete

 

Smedjebacken

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Smedjebacken Grönstenen 4

Adress: Grönstensvägen 7, 77733 Smedjebacken

Pris: 670 000 kr

Förvärvare: Johansson, Anna Emilia

Förvärvare: Andersson, Jan Daniel

Överlåtare: Norrlén, Boris Olof Patrik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Smedjebacken Violen 7

Adress: Backgatan 17, 77732 Smedjebacken

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Karl Örjan Berglunds dödsbo

Överlåtare: Berglund, Karl Örjan

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Smedjebacken By och bengtsgård 28:13

Adress: Hästholmsvägen 2, 77790 Smedjebacken

Pris: 1 750 000 kr

Förvärvare: Sundberg, Per Joakim

Förvärvare: Boccaccio, Jamila Anna Maria Teresia

Överlåtare: Lundgren, Hans Åke

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Smedjebacken Vad 7:11

Adress: Gråkärrsvägen 11, 77794 Söderbärke

Pris: 720 000 kr

Förvärvare: Strömgren, Nils Robert

Förvärvare: Gerdtsson, Hanna Jenny Pauline

Överlåtare: Hansson, Karl Henrik

 

▶ Industrienhet, tomtmark

Fastighet: Smedjebacken Vad 2:25

Adress: saknas

Pris: 720 000 kr

Förvärvare: Strömgren, Nils Robert

Förvärvare: Gerdtsson, Hanna Jenny Pauline

Överlåtare: Hansson, Karl Henrik

 

Mora

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Mora Garsås 300:1

Adress: Lissbjönsvägen 2, 79298 Garsås

Fastighet: Mora Garsås 261:1

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Nils Annelunds dödsbo

Överlåtare: Annelund, Nils Gunnar

 

▶ Specialenhet, kommunikationsbyggnad

Fastighet: Mora Stranden 2:45

Adress: saknas

Pris: 353 000 kr

Förvärvare: DALATRAFIK SERVICE AB

Överlåtare: MORA KOMMUN

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Mora Morkarlby 43:115

Adress: Skvattramsvägen 1, 79237 Mora

Pris: 2 950 000 kr

Förvärvare: Budh, Lena Christina

Förvärvare: Budh, Arne Krister

Överlåtare: Hedberg, Michaela Helena Viktoria

Överlåtare: Hedberg, Eric Sebastian

 

▶ Industrienhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Mora Venjan 1:4

Adress: Gävundavägen 9, 79292 Mora

Pris: 70 000 kr

Förvärvare: Tidblad, Mats Vilhelm

Förvärvare: Uihero, Jaana Birgitta

Överlåtare: Fastighetsaktiebolaget Marma Skog 31

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Mora Öna 246:2

Adress: Bonäs-Björka 202, 79294 Mora

Pris: 225 000 kr

Förvärvare: Olsson, Lars Eric

Överlåtare: Berg, Bengt Rudolph

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Mora Noret 271:1

Adress: Norra Bomansberg 1, 79297 Mora

Pris: 150 000 kr

Förvärvare: Berglund, Bo Gunnar

Överlåtare: Hållans, Anna-Greta

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Mora Långlet 62:8

Adress: saknas

Pris: 825 000 kr

Förvärvare: Neijber, Nils Anders

Överlåtare: Thelin, Hans Gunnar Mikael

Överlåtare: Pettersson, Conny Björn Tage

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Mora Stutt 137:2

Adress: Spjutsäl 24, 79293 Venjan

Pris: Gåva

Förvärvare: Lagerberg, Sven Roger

Överlåtare: Andersson, Sven Åke

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Mora Gruddbo 197:110

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Östhols, Eva Marie

Överlåtare: Östhols, Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Mora Öna 211:8

Adress: Dunkasbovägen 3, 79232 Mora

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Markus, Anders Niklas

Överlåtare: Markus, Ingela Maria

Överlåtare: Markus, Anders Niklas

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Mora Gruddbo 197:111

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Östhols, Eva Marie

Överlåtare: Östhols, Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Mora Morkarlby 17:8

Adress: Sysvägen 1, 79237 Mora

Fastighet: Mora Morkarlby 70:25

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Lundberg, Mårten Ann-Mari

Överlåtare: Lundberg, Erik Lennart

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Mora Gruddbo 197:112

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Östhols, Eva Marie

Överlåtare: Östhols, Erik

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Mora Gruddbo 197:24

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Östhols, Eva Marie

Överlåtare: Östhols, Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Mora Utmeland 635:7

Adress: Mäxvägen 22, 79237 Mora

Pris: 1 550 000 kr

Förvärvare: Eld, Eva Kristina

Överlåtare: Johansson, Ewa-Mai

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Mora Östra storbyn 3:14

Adress: Vassbäcksvägen 4, 79296 Våmhus

Pris: 950 000 kr

Förvärvare: Ferguson, Scott Edmond

Överlåtare: Söderdahl, Eva Britt-Marie

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Mora Finngruvan 13:16

Adress: Vansängsvägen 10, 79292 Mora (Flera adresser finns)

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Ingel, Helena Barbro Elisabeth

Förvärvare: Ingel, Erik Lars-Håkan

Överlåtare: Ingel, Karl Erik

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Mora Östra storbyn 1:42

Adress: Bäcka 63B, 79490 Orsa

Pris: Gåva

Förvärvare: Persson, Erik Staffan Mattias

Överlåtare: Persson, Leif Erik Arne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Mora Morkarlby 561:5

Adress: Hållbusvägen 9, 79237 Mora

Pris: 851 000 kr

Förvärvare: Lindberg, Tomas Peter

Förvärvare: Lindberg, Camilla Margareta

Överlåtare: Mikker, Marie Jennie Christina

Överlåtare: Spånberg, Carl Herman Thony

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Mora Garsås 261:1

Adress: saknas

Fastighet: Mora Garsås 300:1

Adress: Lissbjönsvägen 2, 79298 Garsås

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Annelund, Nils Gunnar

Överlåtare: Annelund, Mait Alice Margareta

 

Falun

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Haraldsbo 10:1

Adress: Korsnäsvägen 100, 79143 Falun

Pris: 610 000 kr

Förvärvare: Erlandsson, Adam Enki

Överlåtare: Söderberg, Sven-Olov

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Hålkakan 15

Adress: Bagarvägen 7, 79141 Falun

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Hols Dödsbo, Ove

Överlåtare: Hols, Anders Ove

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Korsnäs 2:7

Adress: Stapelvägen 5, 79144 Falun

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Svelander, Pier Tage Valentin

Överlåtare: Svelander, Thidarat

Överlåtare: Svelander, Pier Tage Valentin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Främby 3:225

Adress: Dejstolsvägen 9, 79153 Falun

Pris: 3 450 000 kr

Förvärvare: Ragnarsson, Maria Kristina

Förvärvare: Ragnarsson, Rolf Henrik

Överlåtare: Norberg, Leif Roger

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Främby 3:420

Adress: Fagerövägen 19C, 79153 Falun

Pris: 2 200 000 kr

Förvärvare: Pettersson, Jan Gustav

Förvärvare: Pettersson, Anna Maria

Överlåtare: Nolander, Lize-Lotte Lotta

Överlåtare: Norén, Rolf Bertil Rickard

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Stallgården 1:337

Adress: Rättviksvägen 49, 79020 Grycksbo

Pris: 750 000 kr

Förvärvare: Hedman, Carl Alexander

Överlåtare: Olsen, Arnold

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Håbergs hage 2:4

Adress: Södra Håbergs Hage 20, 79194 Falun

Pris: 2 200 000 kr

Förvärvare: Karlhager, Andreas Emanuel

Förvärvare: Karlhager, Linn Karin Nina

Överlåtare: Bjurström, Eva Margareta

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Kannan 12

Adress: Stenslundsvägen 32, 79174 Falun

Pris: 2 810 000 kr

Förvärvare: Eklöw, Niclas Karl Sigfrid

Förvärvare: Norlén, Emelie Cecilia

Överlåtare: Hansson, Patrik Andreas

Överlåtare: Nörstewold, Mikaela Terese

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Falun Rostberg 32:3

Adress: saknas

Pris: 80 000 kr

Förvärvare: Forsberg, Karin Elin Pauline

Överlåtare: Zetterström, Malin Elisabeth

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Klockaren 26

Adress: Kyrkbacksvägen 5A, 79133 Falun

Pris: 3 150 000 kr

Förvärvare: Lindgren, Karl Johan

Förvärvare: Hassel, Kristina Helena

Överlåtare: Andersson, Gunvor Elisabeth Kristin

Överlåtare: Andersson, Jan Håkan Lennart

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Hammaren 8

Adress: Vimmelmoravägen 24, 79161 Falun

Pris: 2 440 000 kr

Förvärvare: Lundberg, Fredrik Olof

Förvärvare: Lundberg, Zuzana

Överlåtare: Larsson, Håkan Sivert

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Vika kyrkby 1:43

Adress: Rombovägen 1, 79195 Falun

Pris: 1 450 000 kr

Förvärvare: Persson, Lars Anders Jerker

Förvärvare: Kajgård, Karin Emelie

Överlåtare: Jansson, Sven Tommy

Överlåtare: Jansson, Lena Mariann

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Rensbyn 11:21

Adress: Herrgårdsviken 124, 79195 Falun

Pris: 2 050 000 kr

Förvärvare: Stjärnlöv, Gunvor Carina Linda

Förvärvare: Andersson, Gotthard Roine

Överlåtare: Norgren, Benny Carl-Erik

Överlåtare: Norgren, Brita Ann-Marie

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Falun Lilla näs 10:1

Adress: Rickards Väg 40, 79147 Falun

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Lundins Dödsbo, Åke Evald

Överlåtare: Lundin, Åke Evald

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Stora näs 1:45

Adress: Hosjö Backe 30, 79147 Falun

Pris: 1 875 000 kr

Förvärvare: Vallén, Karl Rickard Ragnar Markus

Förvärvare: Vemhäll, Karin Märta Helena

Överlåtare: Backlund, Greta

Överlåtare: Backlund, Bo Daniel

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Falun Svartskär 1:39

Adress: Lisselbovägen 63, 79196 Falun

Pris: 1 200 000 kr

Förvärvare: Källström, Adam Roland

Överlåtare: Tunell, Per Jonas

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Falun Rupstjärn 6:30

Adress: Riset 30, 79015 Sundborn

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Edlings Dödsbo, Elvy Elise Kristina

Överlåtare: Edling, Elvy Elise Kristina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Danholn 18:2

Adress: Hindriks Väg 1, 79015 Sundborn

Pris: 1 265 000 kr

Förvärvare: Bergsten, Knut Edvin Jörgen

Förvärvare: Bergsten, Agneta Birgitta

Överlåtare: Engh, Stig Lennart

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Lövhult 1:2

Adress: Lövhult 6, 79015 Sundborn

Pris: 1 400 000 kr

Förvärvare: Boberg, Lars Johan Erik

Överlåtare: Parr, Aina Elisabet

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Falun Bengtsheden 26:9

Adress: Bengtsheden 230, 79023 Svärdsjö

Pris: 250 000 kr

Förvärvare: Wolt, Boel Hermine Pierresdotter

Förvärvare: Sondefors, Pär Martin

Överlåtare: Permats, Marie Helen

Överlåtare: Person, Thomas Weine

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Linghed 15:9

Adress: Strömmen 137, 79025 Linghed

Pris: 670 000 kr

Förvärvare: Nilsson, Erik Johny

Överlåtare: Nordén, Astrid Elisabet

Överlåtare: Sundström, Nils Einar

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Falun Borgärdet 21:3

Adress: Ön 40, 79023 Svärdsjö

Pris: 600 000 kr

Förvärvare: Bergsten, Jan Rune Stefan

Överlåtare: Eltin, Hans Stefan

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Borgärdet 2:11

Adress: Källevägen 8, 79023 Svärdsjö

Pris: 600 000 kr

Förvärvare: Östh, Hans Lennart

Överlåtare: Nordströms Dödsbo, Ture Olof

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Falun Lumsheden 20:6

Adress: Lumsheden 75, 81294 Åshammar

Pris: 675 000 kr

Förvärvare: Fjellborg, Mona Vivianne

Förvärvare: Niemi, Lars-Olov

Överlåtare: Eriksson, Carl Johan Christer

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Falun Marnäs 19:2

Adress: Marnäs 12, 79026 Enviken

Pris: 745 000 kr

Förvärvare: Fagerström, Nils Olof Lennart

Förvärvare: Fagerström, Ruth Elisabeth

Överlåtare: Pettersson, Gun Monika

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till fritidsbostad

Fastighet: Falun Övertänger 16:3

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Davis, Eva Maria

Förvärvare: Davis, Erik Randall

Förvärvare: Davis, Emil Sawyer

Överlåtare: Ekman, Lars Edvin

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Falun Svabensverk 1:22

Adress: Svabensverk 822, 79026 Enviken

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Lars-Göran Larssons dödsbo

Överlåtare: Larsson, Lars Göran

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Falun Svabensverk 1:22

Adress: Svabensverk 822, 79026 Enviken

Pris: 575 000 kr

Förvärvare: Ljung, Kenth Torbjörn

Förvärvare: Ljung, Anna-Lena Christina

Överlåtare: Lars-Göran Larssons dödsbo

 

▶ Lantbruksenhet, obebyggd

Fastighet: Falun Klockarnäs 32:1

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Andersson, Johan Anders Mikael

Överlåtare: Andersson, Jan-Anders Tommy

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Falun Sågen 5:14

Adress: Sågen 64, 79022 Sågmyra

Fastighet: Falun Sågen 5:9

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Hedberg, Mikael Anders

Förvärvare: Hedberg, Axel Peter

Förvärvare: Hedberg, Björn Arvid

Överlåtare: Nordlund, Inga Britt

 

Borlänge

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Graniten 1

Adress: Porfyrgatan 30, 78443 Borlänge

Pris: 1 470 000 kr

Förvärvare: Engelwenn, Hans Göran

Överlåtare: Björk, Eva Maria

Överlåtare: Björk, Carl Magnus

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Täppan 2

Adress: Lergärdsvägen 4, 78465 Borlänge

Pris: 1 640 000 kr

Förvärvare: Ejenstam, Elin Sofia Marianne

Förvärvare: Eskilsson, Bernth Roger

Överlåtare: Thidé, Lars Stefan

Överlåtare: Görlin, Carina Ingegerd

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Enen 3

Adress: Mats Knuts Väg 50B, 78450 Borlänge

Pris: 3 360 000 kr

Förvärvare: Alasaly, Nivin

Förvärvare: Siljevik, Joakim Kyu Jin

Överlåtare: Karls, Maj Christina

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Hyacinten 9

Adress: Aprilvägen 14, 78467 Borlänge

Pris: 1 650 000 kr

Förvärvare: Lagergren, Kjell Robin

Förvärvare: Otterbo, Anna Jenny

Överlåtare: Lindquist, Camilla Theresia

Överlåtare: Lindquist, Hans Fredrik

 

▶ Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler

Fastighet: Borlänge Hansgårdarna 8:9

Adress: saknas

Pris: 1 500 000 kr

Förvärvare: Adventum Vård AB

Överlåtare: EKOPARKEN TRÄDGÅRD OCH NATURBRUK I BORLÄNGE AB

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Magistern 2

Adress: Västanvägen 23, 78462 Borlänge

Pris: 2 200 000 kr

Förvärvare: Leppänen, Maria Eveliina

Överlåtare: Rosenberg, Maria Kristina

Överlåtare: Leppänen, Janne Matias

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Myråkern 2

Adress: Gudfastegatan 11, 78443 Borlänge

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Söräng, Linda Ulla Carin

Överlåtare: Engelwenn, Hans Göran

Överlåtare: Söräng, Linda Ulla Carin

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Dalsjö 1:2

Adress: Dalsjö 9, 78478 Borlänge

Pris: 1 110 000 kr

Förvärvare: Vass, Lennart Göran

Överlåtare: Ersson, Mats Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Spjutet 4

Adress: Spjutvallen 7, 78468 Borlänge

Pris: 3 300 000 kr

Förvärvare: Pihl, Karl Ola

Förvärvare: Eriksson, Byggmästar Frida Sofia

Överlåtare: Eriksson, Karin Ingrid

Överlåtare: Eriksson, Karl Bengt-Åke

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Norr romme 12:13

Adress: Rekrytvägen 1, 78463 Borlänge

Fastighet: Borlänge Norr romme 12:6

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Strömberg, Sara Margareta

Överlåtare: Strömberg, Sara Margareta

Överlåtare: Strömberg, Stig Bertil

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Barkargärdet 15:404

Adress: saknas

Fastighet: Borlänge Barkargärdet 15:398

Adress: Faluvägen 76, 78473 Borlänge

Pris: 710 000 kr

Förvärvare: Wagner, Leila

Förvärvare: Gustafsson, Tore Stefan

Överlåtare: Tägtströms Dödsbo, Stig Oskar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Norr romme 15:7

Adress: Nybrovägen 36, 78463 Borlänge

Pris: 1 630 000 kr

Förvärvare: Åslund, Elin Margaretha Viola

Förvärvare: Åslund, Robert Sören

Överlåtare: Långs Dödsbo, Karin

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Borlänge Övre gerbergärdet 5:13

Adress: Mellan-Valsan 20, 79194 Falun

Pris: 1 730 000 kr

Förvärvare: Persson, Ann-Kristin

Överlåtare: Lundgren, Yvonne Margareta

Överlåtare: Nääs, Inger Marianne

Överlåtare: Nordkvist, Mats Åke

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Lennheden 9:12

Adress: Lennheden 305, 78169 Borlänge

Pris: 3 650 000 kr

Förvärvare: Grufman, Ylva

Förvärvare: Grufman, Thomas Peter

Överlåtare: Jöngren, Sara Serena Margareta

Överlåtare: Jöngren, Raymond Niklas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Årby 4:337

Adress: Kanders Gata 1, 78437 Borlänge

Pris: 2 570 000 kr

Förvärvare: Stjärna, Ulf Fredrik

Förvärvare: Burlin, Sandra Louise

Överlåtare: Vestling, Claes Göran Magnus

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Gärdesgården 2

Adress: Solrosgatan 6, 78465 Borlänge

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Hägg, Anna May

Överlåtare: Hägg, Ernst Bernt Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Borlänge Torsångs prästgård 8:6

Adress: Huginvägen 1, 78194 Borlänge

Pris: 2 600 000 kr

Förvärvare: Axelsson, Mats Anders

Förvärvare: Lundberg, Sara Josefina

Överlåtare: Dicander, Lars Andreas

Överlåtare: Dicander, Anna Klara Sofia

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Borlänge Viken 8:9

Adress: saknas

Pris: Gåva

Förvärvare: Alexandersson, Maria Helena

Överlåtare: Alexandersson, Lena Birgitta

 

Säter

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Säter Solvarbo 1:13

Adress: Kvarnnäset 8, 78395 Gustafs

Pris: 160 000 kr

Förvärvare: Staten Trafikverket

Överlåtare: Hanspers, Ingrid Johanna

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Säter Backa 63:5

Adress: Dammsjövägen 73, 78395 Gustafs

Pris: 410 000 kr

Förvärvare: Bjur, Maria Elisabeth

Överlåtare: Edvinsson, Hans Edvin

 

Hedemora

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Hedemora Dragonen 8

Adress: Dragonvägen 16, 77636 Hedemora

Pris: 700 000 kr

Förvärvare: Andersson, Malin Kristina

Förvärvare: Gunnarsson, Ulf Marcus Erik

Överlåtare: Carin Maria Nilssons dödsbo

 

▶ Småhusenhet, tomtmark till helårsbostad

Fastighet: Hedemora Långhagen 5

Adress: Färgaregatan 1, 77633 Hedemora

Pris: 400 000 kr

Förvärvare: NORDISKA ENERGI AB NEAB

Överlåtare: Skog, Per Olov

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Hedemora Dragonen 8

Adress: Dragonvägen 16, 77636 Hedemora

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Carin Maria Nilssons dödsbo

Överlåtare: Nilsson, Karin Maria

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Hedemora Matsbo 12:3

Adress: Sätervägen 45, 77693 Hedemora

Pris: 1 550 000 kr

Förvärvare: Sundell, Anna Lovisa

Förvärvare: Gråbo, Peter Erik Mikael

Överlåtare: Kaplan, Hans-Erland

Överlåtare: Ekros, Bibbi Karin Agneta

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Hedemora Grådö 39:1

Adress: saknas

Fastighet: Hedemora Sandsäterbro 3:1

Adress: Långtjärnen 107, 77692 Hedemora (Flera adresser finns)

Fastighet: Hedemora Grådö 50:1

Adress: saknas

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Gunnarsson, Rolf Gunnar

Överlåtare: Gunnarsson, Gunnel Margareta

Överlåtare: Gunnarsson, Rolf Gunnar

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Hedemora Ängelsfors 2:68

Adress: Prärievägen 11, 77070 Långshyttan

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Sundberg, Allan Emil Joakim

Överlåtare: Sundberg, Siv Aina Elisabet

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Hedemora Hansbyn 2:12

Adress: Sundfiske Saxviken 119, 77697 Dala-Husby

Pris: 630 000 kr

Förvärvare: Nilsson, Jan Olof

Förvärvare: Strandell, Alice Irene

Överlåtare: Svensson, Birgitta Barbro Margareta

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Hedemora Husby 1:5

Adress: Grycksbo Fäbodar 10, 77071 Stjärnsund

Pris: 770 000 kr

Förvärvare: Holmstedt, Eva Ann-Christin

Förvärvare: Holmstedt, Steve Einar

Överlåtare: Faleij, Ingrid Angela Elisabeth

Överlåtare: Gävert, Karl Johnny

 

Avesta

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Avesta Korpen 8

Adress: Kullgatan 5, 77435 Avesta

Pris: 535 000 kr

Förvärvare: Johansson, Eva Marie Birgitta

Förvärvare: Johansson, Hans Kjell Arne

Överlåtare: Bängs, Sven Olov

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Avesta Örtugen 7

Adress: Skillinggränd 39, 77435 Avesta

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Ekström, Stig Michael Karl

Överlåtare: Ekström, Petra Maria

Överlåtare: Ekström, Stig Michael Karl

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Avesta Älvbro 1:14

Adress: Älvbrovägen 75, 77435 Avesta

Pris: 1 400 000 kr

Förvärvare: Engberg, Emma Kristina

Förvärvare: Ehn, Hans Peter Johan

Överlåtare: Bersan, Ulla Catharina Andrea

Överlåtare: Sandkvist, Göte Kristoffer

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Avesta Gålsbo 6:1

Adress: Vreten 2, 77499 By kyrkby

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Listam, Anette Elena

Överlåtare: Listam, Anette Elena

Överlåtare: Listam, Curt 2Douglas

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Avesta Karlbo 2:59

Adress: Brunnbäcksvägen 36, 77571 Krylbo

Pris: Gåva

Förvärvare: Wallin, Bengt Tage

Överlåtare: Wallin, Anna-Lisa

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Avesta Sonnbo 4:80

Adress: Sonnboviken 11, 77596 Krylbo

Pris: 375 000 kr

Förvärvare: Forst, Paul Andreas

Överlåtare: Forst, Paul Andreas

Överlåtare: Boström, Ann Maria Christina Iva-Bell

 

▶ Småhusenhet, byggnadsvärde under 50  000 kr

Fastighet: Avesta Betvallen 1:3

Adress: Betvallen 112, 77596 Krylbo

Pris: 180 000 kr

Förvärvare: Dahlman, Peter Jan-Erik

Förvärvare: Alarik, Cilla Elisabeth

Överlåtare: Blomqvist, Sven Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Avesta Skogsbo 24:3

Adress: Lövkojstigen 7, 77460 Avesta

Pris: 1 425 000 kr

Förvärvare: Granström, Kent Magnus

Förvärvare: Pettersson, Maria Nathalie

Överlåtare: Patring, Gun Margareta

Överlåtare: Patring, Karl Anders David

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Avesta Skogsbo 45:15

Adress: Tyrstigen 4, 77462 Avesta

Fastighet: Avesta Skogsbo 46:9

Adress: saknas

Pris: 2 450 000 kr

Förvärvare: Sjökvist, Susanna Maria Cecilia

Överlåtare: Klarström, Anette Carina

Överlåtare: Klarström, Kjell Thomas

 

Ludvika

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Igelkotten 3

Adress: Pilgatan 9, 77135 Ludvika

Pris: 985 000 kr

Förvärvare: Hinz, Anders Tobias

Förvärvare: Sundin, Linda Erika

Överlåtare: Jonsson, Annika Maria Elisabet

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Persbo 2:70

Adress: Persbovägen 19, 77192 Ludvika

Pris: 365 000 kr

Förvärvare: Åsberg, Britt-Marie Elisabeth

Förvärvare: Carlsson, Olof Henrik

Överlåtare: Åsberg, Lars Erik

Överlåtare: Åsberg, Brittsiv Elisabeth

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Såningsmannen 26

Adress: Hantverkaregatan 6, 77153 Ludvika

Pris: 1 100 000 kr

Förvärvare: Andersson, Jonny Åke

Förvärvare: Persson, Malin Margareta

Överlåtare: Karlsson, Nils Vilhelm

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Ludvika Dagkarlsbo 1:21

Adress: Norra Skvallerbäcken 23, 77194 Ludvika

Pris: 158 000 kr

Förvärvare: Barone, Tord Ingemar Robert

Överlåtare: Johnsson, Håkan Bo

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Trumpeten 1

Adress: Knutsbovägen 61, 77143 Ludvika

Pris: 2 150 000 kr

Förvärvare: Ericsson, Per Arne

Förvärvare: Malmqvist, Jenny Karolina Matilda

Överlåtare: Stenman, Per Ove

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Braxen 2

Adress: Kronvägen 16, 77142 Ludvika

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Wiréns Dödsbo, Sofia Ingrid

Överlåtare: Wirén, Sofia Ingrid

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Raketen 20

Adress: saknas

Fastighet: Ludvika Raketen 21

Adress: Vallvägen 24, 77141 Ludvika

Pris: 850 000 kr

Förvärvare: Lundström, Eva Annika Elisabeth

Förvärvare: Eriksson, Karl Mikael

Överlåtare: Eriksson, Karl Agne

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Norrbo 21:7

Adress: Norrbovägen 28, 77014 Nyhammar

Pris: Arv, bpt, bod

Förvärvare: Siebenmann, Ulla Kristina Elisabet

Överlåtare: Jonasson, Gunnel Elisabet

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Ludvika Saxhyttan 4:100

Adress: Björkhaga 1, 77013 Grangärde

Pris: Gåva

Förvärvare: Ingeström, Carl Johan

Överlåtare: Ingeström, Carl Åke

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Västansjö 32:2

Adress: Norrbovägen 127, 77014 Nyhammar

Pris: 1 180 000 kr

Förvärvare: Määttälä, Peter Antero

Förvärvare: Sjörsgård, Anneli Maria

Överlåtare: Andersson, Bengt Andreas Wilhelm

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Saxhyttan 47:2

Adress: Östersaxvägen 6, 77014 Nyhammar

Pris: 530 000 kr

Förvärvare: Löf, Bror Jim Conny

Förvärvare: Hedberg, Fia Elisabeth

Överlåtare: Jansson, Viljo Alfred

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Ludvika Västansjö 200:1

Adress: Märrhagsvägen 17, 77012 Sunnansjö

Pris: 425 000 kr

Förvärvare: Öberg, Else Harrieth

Överlåtare: Johansson, Ulla Margareta

 

▶ Småhusenhet, fritidsbostad

Fastighet: Ludvika Saxhyttan 4:345

Adress: Gärdsvedsvägen 41, 77013 Grangärde

Pris: 395 000 kr

Förvärvare: Dahlin, Ulf Bertil

Förvärvare: Dahlin, Katarina

Överlåtare: Bropetters, Maj Gundel Birgitta

Överlåtare: Bropetters, Mauritz Bengt

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Saxhyttan 45:3

Adress: Saxhyttevägen 26, 77014 Nyhammar

Pris: 450 000 kr

Förvärvare: Söderling, Linnea Maria

Förvärvare: Stenqvist, Dan Åke

Överlåtare: Kokko, Jarmo Henrikki

 

▶ Lantbruksenhet, bebyggd

Fastighet: Ludvika Rävvåla 1:68

Adress: Saxenvägen 11, 77270 Saxdalen

Pris: 475 000 kr

Förvärvare: Johansson, Per Daniel

Förvärvare: Persson, Linda Marie

Överlåtare: Vestlund, Sven Karl-Erik

 

▶ Småhusenhet, helårsbostad

Fastighet: Ludvika Morberget 8:7

Adress: Morberget Stormatsbyvägen 6, 77192 Ludvika

Pris: 1 200 000 kr

Förvärvare: Dalgren, Josefin Marina Vilhelmina

Förvärvare: Karlsson, Ingemar Andreas

Överlåtare: Rorbeck, Gun Maud