Pol mot Pol

Textstorlek:

Dagligen matas vi med politikernas löften om nya arbetstillfällen – och minskad arbetslöshet.
Sanningen är att ingen politiker kan utlova (skapa) ett endaste jobb.
Arbetstillfällen skapas av innovativrika företagare – och entreprenörer.
Det är dags att byta ut alla ”jobbskapande” politiker mot Polhem. Pol mot Pol.

I dag kastas enorma summor ut på en verkningslös Arbetsförmedling – som inte har några jobb att erbjuda. År efter år – utan förändring. Och ingen tycks reagera på verkligheten!

Det är dags för någon ”visselblåsare”att träda fram och påtala bristerna. Det förefaller ha skett en urlakning av kompetensen på alla plan i politikerkretsar. Man ska nog tolka SD:s framgångar som en missnöjesyttring – snarare än rasistiska motiv.

Alla samhällen bygger på någon form av ekonomi – har vi råd? Att tänka sig ett ekonomiskt system utan tillväxt är en utmaning för de mest förhärdade politikerna. Låt oss se tillväxten som en möjlighet att få det bättre genom fler företag.

Tillväxten ger ekonomiskt välstånd, bättre levnadsstandard, bättre vård och skola som leder till självständighet och välbefinnande. Kort sagt ett bättre liv! Genom en utvecklad marknadsekonomi som åstadkoms av livskraftiga företag bygger vi en positiv utveckling i Sverige och omvärlden.

Mot den bakgrunden är det dags att lyfta fram en viss Herr Polhem – som faktiskt är grunden till mycket av det välstånd vi lever i i dag. Polhem var en förgrundsfigur när det gällde viljan att starta, driva och utveckla företag och därmed lägga grunden till svensk industriverksamhet.

Polhem personifierade uppfinnarens själ och initiativrikedom i ett antal klassiska innovationer – pendeln – plåtservicen – låset , plus mycket , mycket mer. Betydelsen för Koppargruvan i Falun som landets kapitalproducent ska heller inte fråntas Polhem. Naturligtvis blev han Karl XII:s tillskyndare och befrämjare av ekonomisk tillväxt.

Som boende i Södra Dalarna saknar i varje fall jag mycket av Polhems minne i olika evenemang och jippon som återupplivar Polhems storhet och betydelse för svensk industri – och inte minst uppfinnarkonst.

Besöksnäringen är en annan bransch med stor utvecklingspotential – rätt hanterat. Det behövs fler offensiva åtgärder för att stärka Dalabygdens attraktions- och konkurrenskraft. Polhem kan vara en naturlig hävstång för att utveckla Södra Dalarnas konkurrenskraft och affärsmässighet ur turistsynpunkt.

Hellre mera Polhem än Politik! När satsar Dalabygden på ett riktigt Polhem-centrum?