Företagarna kräver ändrad kurs

Regeringen har presenterat årets vårproposition och vårbudget. Trots ett stort beräknat reformutrymme präglas budgeten av försiktighet och duttande åtgärder, utan någon tydlig vare sig arbets- eller jobbskaparlinje.

Regeringen måste släppa sargen och komma loss från kring sin självpåtagna inflationsbekämpning. och prioritera små och stora tillväxtfrämjande strukturreformer borde vara prioritet nu.

Särskilt viktiga är reformer som sänker inflationstrycket, såsom sänkta arbetsgivaravgifter och sänkt elskatt och moms. Det hade varit rätt politik i höstas och det vore rätt politik nu.

Det är absolut fortsatt tuffa tider, men det finns inte längre någon ekonomisk vinter att gömma sig bakom. Till höstbudgeten är det dags att börja leverera politik för företagande och tillväxt.

Inflationen är redan nu inom Riksbankens variationsband för inflationsmålet.

Vi går mot en ekonomisk vår och det är hög tid att ta av den självpåtagna tvångströjan. Vi instämmer i vikten av att driva arbetslinjen, men för att det ska vara möjligt krävs en företagarlinje.

Det finns mycket kvar att göra. Det är nästan 50 procent dyrare att anställa och ha kvar personal i Sverige jämfört med ett genomsnittligt europeiskt land. Arbetsgivaravgifterna måste sänkas för att skapa ett finansiellt utrymme hos företagen för t.ex. nyanställningar, men även för investeringar, inköp av material eller och utbildningarkompetenshöjning.

Notera också att det i höstbudgeten fortfarande finns chans att rätta till det kolossala fel som begicks i fjolårets höstbudget: att ta bort företagens högkostnadsskydd för sjuklönekostnader.

Regeringen måste börja leverera på Tidöavtalets ambitioner för tillväxt. Hittills har den ekonomiska politiken fokuserat för mycket på att stötta kommuner och regioner och alldeles för lite på att underlätta för alla de företagare som ska generera de skattekronor som finansierar välfärden. Små och medelstora företag är de största skattebetalarna i 197 av 290 Sveriges kommuner.

I kommande budgetar krävs det politik för att stärka Sverige som företagarland.

– Kostnaden för att anställa måste sänkas.

– De utlovade förbättringarna av entreprenörsskatten behöver genomföras.

– Att leverera på vallöftet om sänkt elskatt vore också välkommet och viktigt för förtroendet.