Kirkstigen upprustad

Trons Lasse Mattsson.
Textstorlek:
Annons:

Kyrkstigen som går mellan Bjursås och Åhl, Insjön är nu färdig upprustad.
Manne Dahlström, Bjursås, tog initiativ och letade fram kyrkstigen år 1967.
Sönd. den 3 september år 1967, genomförde Sverige högertrafikomläggningen, så det var passande att ”dra till skogs” den dagen och gå kyrkstigen för första gången i modern tid.
Sedan dess har man gått den 19 km långa sträckan varje år i slutet av augusti.
Man tror att man gick kyrkstigen redan på 1700-talet
År 1767 blev Åhls kyrka färdig i nuvarande skick.
Dagens kyrka i Bjursås stod färdig 1799.
Mellan dessa årtal fick ungdomarna i Bjursås gå till Åhls kyrka pga att de ej fick plats i Bjursås gamla kyrka.
Under hösten och våren har Trons Lasse Mattsson dokumenterat med bilder och text , före och efter upprustningen, han har även röjt hela kyrkstigen.
Per Gustafsson och Lars-Erik Knåpen Danielsson har riktat stolpar, målat blå markering, satt upp nya kyrkstigsmarkerings- skyltar,-pilar och byggt nya spänger över de blötaste dikena.
Länsstyrelsen i Dalarna har bidragit med LONA bidrag (Lokala Naturvårds satsningen).
Årets kyrkvandring blir den 27 augusti. då har vi 50-års jubileum.
Det blir även åter invigning av kyrkstigen den 27 augusti, när vandrarna kommer till Ål-Tällberg.

Per Gustafsson

Annons: