Janne Stefansson på besök i SPF Skinnarbygd

Alla de SPF-are, som åkt Vasaloppet och som fanns med för att lyssna till Janne Stefanssons Vasaloppshistoria - de utgjorde en tredjedel av åhörarskaran. Fotograf: Jarl Christoffersson
Textstorlek:

Att det var stort intresse för flerfaldige Vasaloppssegraren Janne Stefansson kunde man inte ta miste på, när SPF Skinnarbygd inbjöd till veckomöte den 5/2. Janne var en mästare på skidor men är också bra på att berätta om sina många upplevelser, positiva och negativa, i skidspåret. Glimtar från vänskap och komkurrens med Sixten Jernberg deltag han oss också. När han tyckte att han sagt nog, tog jounalisten Sören Haga vid och ställde kompletterande frågor. Jannes fru Edit visade sig ha åkt många Vasalopp och skulle ställa upp även detta år. Hi Bertil Persson, gammal gpd vän till makarna Stefansson, stod bakom besöket.

Efter det trevliga föredraget blev det förstås i sedvanlig ordning gott kaffe med dopp och därefter kallades alla som någon gång åkt Vasaloppet fram för gruppfotografering. Det blev en ansenlig skara – Rune Persson i Backbyn räknar med att åka sitt 44:e lopp i år och många av de andra närvarande låg också på topplistan. Enda kvinnliga SPF:aren som åkt Vasaloppet var Gun Byttner men hon nöjde sig med Tjejvasan och det är inte illa det heller.

Margaretha Hedblom