Hopp för korgmakeriet

Textstorlek:

Korgmakeriet är ett hantverk, som gjort Våmhus känt vida omkring. I mer än 50 år har besökare i Våmhus kunnat få se tillverkningen och inhandla korgar, först på Lissolbacken, senare på Gammelgården. Varje dag under sommarsäsongen har en korgmakare visat hur man gör en korg. Förra året var det tyvärr dagar då ingen korgmakare fanns på Gammelgården.
Under de senaste åren har funnits en korgmakarförening, som fört en tynande tillvaro. Fjärde januari höll den ett möte i det nyöppnade kaféet i Myran. Ett tiotal medlemmar hade mött upp. Två viktiga frågor stod på dagordningen: ordnande av kurser för intresserade och en lokal där kurser kan hållas. Intresse finns både bland äldre och yngre, män och kvinnor.
Lokalfrågan är löst. I ett källarutrymme under kaféet kommer man att hålla till. Trots att många problem är olösta kommer den första kursen att börja den 17:e januari. Till detaljer som måste lösas hör att skaffa kursledare, anskaffande av lämpligt virke och kantmaskiner. Även att få fram lämplig spik har inte varit lätt. Dessa och andra problem kommer att ventileras när föreningen håller sitt årsmöte den 3:e febr.
Man kommer även att söka sponsorer som kan hjälpa till med kostnaderna för material och verktyg.

Erik Svensson, 0250 / 451 28