Glimtar från Åsgarnsdalen

Ann-Marie Perers med döttrarna Maria och Karin. Foto: Privat
Textstorlek:

Bygdegårdsföreningen i norra Folkärna och södra Garpenberg – vi som arbetar i och för Åsgarns bygdegård – ger här några glimtar från vår verksamhet.
Sjön Åsgarn står i fokus för vårt arbete med att utveckla friluftsliv och besöksnäring i vår dalgång. Sjön är nu tillgänglig för alla sedan nedfarterna har grusats i Västansjö, Bondarvet och Kolarbo. Nya fina bryggor installeras och bryggan i Västansjö ska bli tillgänglig även för dem som bärs av rullstol eller barnvagn. På sensommaren hade vi nytt idémöte, dit alla var välkomna med sina idéer och förslag för att göra bygden än mer attraktiv. EUs Leader Nedre Dalälven ger stöd till vårt utvecklingsarbete och vi fortsätter nu med åtgärder för att främja friluftslivet vintertid, nystarta barn- och ungdomsverksamhet och stärka kulturlivet. Ny fiskevårdsplan ska utarbetas. Skyltar och förnyad information via internet ska välkomna fler till natur- och kulturupplevelser i den vackra, väna Åsgarnsdalen.
Sommaren bjöd en kavalkad av aktiviteter. Midsommardagen firades på modernt vis på utedansbanan med musik av The Heartbreakers, god mat och många deltagare. Sommarresan gick i år till Nordiska museet, där Maria Perers tog emot i Fatburen, samlingssalen vid museets fina bibliotek. Där visade hon bilder och berättade om museet och framförallt utställningen Skolslöjd. Den har rönt stort intresse med nära 1000 inlämnade alster och tydligt höjda besökstal. Våra fyrtio deltagare såg sedan utställningen, som väcker många slöjdminnen till liv. Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund fyller 100 år i år och firar med utställningar i hela landet. I Nordiska museet finns också en gedigen utställning med vävar och tio vävstolar med möjlighet att själv pröva på vävning. Många gick också den korta vägen till Liljevalchs konsthall, där slöjden då blommade. Avesta Art var besöksmål för bygdegårdsföreningen en afton i juli. Årets tema ”Förnuft och Känsla” gestaltades av konst från vår egen tid i möte med miljön i den gamla järnbrukshyttan. Åsgarns Marknad hölls traditionsenligt den andra lördagen i augusti med inledande musik av Avesta spelmanslag, auktion med Kjell Svärd, marknadsgata, bagarstugebak, god lunch och glada deltagare. I Kulturens kapell visades tillsammans med Konstfrämjandet fin grafisk konst av konstnärer, verksamma i Dalarna och engagerade
kring Galleri Se i Falun.
Ann-Marie Perers
Läs hela hennes text i papperstidningen