Förmiddag i Bingsjö Bystuga

Solveig Knutes berättar om korvtillverkning i hemmen.
Textstorlek:

På tisdagen startade höstens första tematisdag i Bingsjö Bystuga arrangerad av Svenska Kyrkan i Finnmarken, Lanthandeln och Bystuguföreningen. Dessa populära tisdagar behandlar olika ämnen och de som vill av besökarna kan göra inlägg. Eftersom Bingsjö Lanthandel varit på tapeten med den populära korvförsäljningen blev det naturligt att behandla ämnet ”korv”. Lokalt, i hemmen eller i stort. Komminister Carl-Johan Rudman välkomnade alla de 40 personer som kommit och lunchen serverades en korvgryta.
Sedan berättade Rudman om den lokala tillverkningen i Bingsjö som startats av Per Zani, som är en av delägarna i Bingsjö Lanthandel. Per Zani var dessvärre förhindrad att komma själv och berätta om sin succée. Per Zanis idé har sitt ursprung från hans far, som är italienare och tillverkat korv i Stockholm. Per Zani utarbetade korvreceptet vidare som Italiensk Salciccia och det är tre olika varianter som fått de lokala namnen Finnbacka, Bingsjö och Dalstuga.
Ingrid Olsson från Dalstuga berättade om korvtillverkningen rent historiskt i Dalarna. Ingrids förfäder var en av de olika korvtillverkarna i Falun, Melkers. Ingrid berättade att Gustav Wasa på 1500 talet anställde bergsmän till Falun från Tyskland och dessa hade kunnande i korvtillverkningen med sig vilket gav grunden till Falukorven. På 1800 talet fanns det s.k. korvmadamer i Falun som stod på torget och sålde korv.
Solveig Knutes i Bingsjö berättade hur hon lärde sig att göra korv hos svägerskan Astrid. Solveig, som är bördig från Värmland, tillverkade sedan Värmlandskorv till varje jul. Stig Welinder berättade om Lundakorv där gåsen var den stora råvaran. Gåsens strupe användes till korvskinn. Rudman sammanfattade och avslutade genom att berätta om programmet nästa gång, Skillingtryck. Walters Börje Edénius spelade som avslutning ”Varmkorv-Boogie” och ”Blommig Falukorv”.