Festhögmässa

Textstorlek:

På Kyndelsmässodagen sammanlystes pastoratets gudstjänster till Boda Kyrka i samband med att Ore pastorat gått in i Rättviks pastorat. Präster från alla församlingarna, Boda, Ore, Rättvik och Bingsjö-Dådran deltog med biskopen i spetsen.
Inledningsvis hälsades ånyo Sven Trägårdh välkommen av biskopen att numera vara kyrkoherde även för Rättviks pastorat där numera Ore ingår. Körerna från pastoratet deltog. Margareta Ståhl Smidemann och maken Gunnar sjöng solo i gospellåtar. Ulla Eriksson från Dalbyn spelade kororgel.
Biskop Söderberg höll predikan om behovet av att tända ljus för varandra. Som avslutningen sjöng körerna Rejoice av Ratterman. Ovanmyra Matglädje serverade sedan kaffe och smörgåsar längst ner i kyrkan på den s.k. kyrktorget där de 254 besökarna kunde mingla en stund.