Betlehemsvandring i Grangärde Kyrka

Herdarna ute på betesmarkerna.
Textstorlek:

På tisdag eftermiddag den 11 dec framfördes, vid Grangärde Kyrka den årligen återkommande Betlehemsvandringen. Där gavs ett mycket väl genomarbetat spel, som speglar de tre vise männens besök i Betlehem, i samband med Jesu födelse, och vägledda av den starkt lysande stjärnan.
Besökarna fick följa Maria och Josefs väg, från herdarna ute på betesmarkerna, mot staden vilken vaktades av romerska soldater som kräver tullavgift för att man skall komma in i staden. Väl i staden träffade vi först skattskrivaren, vid den fortsatta vandringen i Betlehem möttes man av stadens befolkning och hantverkare. Värdshusvärden väcktes ur sin sömn, men kunde ej erbjuda husrum, han hänvisade i stället till sitt stall. Väl i stallet träffade vi Maria och Josef med sitt nyfödda Jesusbarn som låg i krubban. De tre vise männen var även där och överräckte sina gåvor, guld, rökelse och myrra. Under vandringen framförde Änglakören julvisor, och även de tre vise männen sjöng och spelade.