Arv och gåva i SPF Leksand

Textstorlek:

76 intresserade SPF:are i Leksand fick under onsdagens månadsmöte lära sig vikten av att se över sin situation när det gäller arv, gåva och testamente. Jessica Gropgård och Marianne Wennström från Leksands Sparbank berättade om vilka som ärver, om hur man kan styra arv genom testamente och om olika sätt att redan under sin livstid föra över kapital genom gåva eller försäkringslösningar. Efter denna genomgång presenterades föreningens program för våren omfattande teman på månadsmötena, studiecirklar och resor. När det gäller resor presenterades årets ”långresa” som går till Skottland i augusti.

Ove Stridh