Årsmöte hos Ludvika-Grangärde centerkrets

Textstorlek:

Årsmötet hölls på Ugglanhuset i Ludvika och inleddes med vacker sång av trubadurduon Jelinas. Styrelsen för 2013 kommer att bestå av ordförande Jan-Ola Sandström, v ordf Jan Willner, kassör Nadja Eriksson, sekreterare Gun Andersson och övriga ledamöter Jan Karlsson, Jut Erik Jernberg, och Mauritz Bropetters. Till ersättare i styrelsen valdes Siv Kniif, Lotta Willner Hellberg och Carl Åke Fagerberg.
Det kommer att bli två partistämmor under 2013 och som ombud till stämmorna valdes Jan Willner med Jan-Ola Sandström som ersättare. Till valberedning för nästa år omvaldes Rune Lindberg och Jut Anita Jernberg.
Till ABB:s invigning av de nya lokalerna kommer näringsministern och partiordföranden Annie Lööf, och mötesdeltagarna önskade att det ska gå att få en träff med Annie Lööf och de lokala medlemmarna i anslutning till besöket. Mötet beslutade att den nya styrelsen ska sammanställa en verksamhetsplan för 2013 med stor del utåtriktad verksamhet.
Vid mötet väcktes frågan om att bygga ny förskola invid skolan i Sunnansjö som ersättning för den som brann i höstas. Lokalerna på Solgärdet vill Centerpartiet ska användas som äldreboende, och de tomställda lokalerna kan användas för parboende, d v s ett tryggt boende på äldre dar, och där man inte skiljer på par som kanske levat ihop ett helt liv. Som årsmötesordförande tjänstgjorde Mauritz Bropetters och som sekreterare Gun Andersson.