Anders Soldh med ensemble i Bingsjö kyrka

Textstorlek:

På söndagen före domsöndagen samlades många till Bingsjö kyrka för att lyssna till och sjunga med, när Anders Soldh och hans ensemble framförde ett program med sångarpastorn Artur Erikssons sjungna väckelsesånger. Arthur Eriksson var pastor inom Missionsförsamlingen i Rättvik en period. Ensemblen bestod av fem sångare och två musiker som på ett medryckande och glatt sätt sjöng bl.a. ”Pärleporten”, ”De komma från öst och väst”, ”Gyllne morgon” och flera av de andliga önskesångerna.

Folket i bänkarna sjöng med av hjärtans lust. Kyrkoherde Sven Trägårdh höll en andakt och predikade bl.a. om hur man förbereder sig inför Jesu återkomst. Han anknöt även till då han för 14 år sedan besökte Bingsjö syförening där alla damerna samtidigt som de sydde sjöng läsarsånger och mitt i rummet satt hederskyrkvärden Sigvard Rosén och spelade dragspel bl.a. ”Han är min sång och min glädje”. Sångarna fortsatte med fem sånger och ett extranummer. Diakonissan Ewa Hall Aldegren hade ordnat ett mycket välkommet kyrkkaffe på läktaren.