Bäst bredbandstäckning i Avesta – över 90 procent

Foto: iStock by Getty Images
Textstorlek:

Bredbandsutbyggnaden i Avesta har kommit längst i Dalarna. Där har nästan 93 procent av hushållen möjlighet att ansluta sig till snabbt bredband.

Det framgår av siffror från Post och telestyrelsens årliga mobil- och bredbandskartläggning 2018.

Dalarna som helhet ligger på 80,5 procent och det är en ökning med 5,55 procentenheter sedan året innan, vilket motsvarar ungefär 8000 hushåll.

”Målet uppnås nästa år”

– Kan vi hålla denna utbyggnadstakt kommer vi att överträffa 90-procentsmålet år 2020. Borlänge och Avesta har redan uppnått målet och Dalarna kommer i den uppdaterade bredbandsstrategin att höja målsättningen så den matchar regeringens bredbandsmål till år 2025, säger Anders Oksvold, regional bredbandskoordinator på Region Dalarna.

I landet som helet ligger utbyggnaden av snabbt bredband – oftast fiber – på 90,6 procent.

Sämst i Vansbro och Älvdalen

De kommuner i Dalarna som ligger sämst till när det gäller tillgång till snabbt bredband är Vansbro med 53,5 procent och Älvdalen med 55,4 procent.

– Det är på landsbygden Dalarnas stora utmaning ligger. Region Dalarna och alla Dalakommuner driver därför ett omfattande regionalfondsprojekt som syftar till att ansluta 135 orter i länet som annars hade riskerat att hamna utanför bredbandsutbyggnaden. Effekterna av denna utbyggnad har redan börjat ses och kommer att vara tydliga vid projektets avslutande 2021, säger Joakim Holback på Region Dalarna.

Definitionen av snabbt bredband innebär en anslutning på minst 100 Mbit/s.

Niklas Lindh