Här växer företagandet mest

Textstorlek:

Antalet aktiebolag ökar kraftigt i flera dalakommuner, medan tillväxten är mycket låg i andra. Det visar en kartläggning av antalet aktiva aktiebolag som Dalabygden har gjort. Under de senaste fem åren är dock ökningstakten lägre i Dalarna än i landet som helhet.

Dalabygden har jämfört de senast tillgängliga siffrorna från Bolagsverket, som är för januari månad 2019 med samma månad fem år tidigare. I samtliga kommuner i länet har antalet aktiva aktiebolag ökat, men ökningstakten mellan kommunerna skiljer sig markant.

Dalarna ökar långsammare

I Dalarna fanns förra månaden 13.047 aktiva aktiebolag och det är 21 procent fler på fem år. För landet som helhet är ökningen 24 %.

Av länets 15 kommuner så är det flera som sticker ut positivt med en särskilt stor ökningstakt. Den största procentuella ökningen finns i Säters kommun som har 489 aktiebolag och noterar en ökning på fem år med hela 31,4 procent.

Även i Älvdalens och Rättviks kommun är ökningstakten kraftig – med 29 respektive 27,9 procent.

Dyster utveckling i Hedemora

Det finns en kommun som sticker ut särskilt ur ett negativt perspektiv. Det är Hedemora där ökningstakten är i särklass lägst i Dalarna. Där fanns det 675 aktiva aktiebolag förra månaden, vilket är en ökning med endast 7,5 procent.

– Antalet aktiva AB i förhållande till befolkning är relativt högt i Hedemora. Detta innebär att ökningen i förhållande till antal AB blir lägre än om utgångsläget varit ett annat, säger Inger Wilstrand som är VD på det kommunala bolaget Hedemora Näringsliv.

Störst andel aktiebolag

Sett till jämförelsen med invånartalet så ligger både Säter och Hedemora helt jämnt, även om utvecklingskurvorna skiljer sig kraftigt. Den kommun som har i särklass störst andel aktiebolag sett till befolkningens storlek är Malung-Sälens kommun. Lägst andel aktiebolag finns i Smedjebacken följt av Ludvika.

Svenskt Näringsliv presenterar varje höst en ranking som brukar få stort medieutrymme, där företagare i hela landet har fått svara på en mängd frågor om företagsklimatet i den egna kommunen.

Dystra resultat i kommunranking

I den senaste kommunrankingen som presenterades i oktober månad hamnade över hälften av dalakommunerna på rankingens sämsta tredjedel. Allra sämsta dalaresultat fick Malung-Sälens kommun som hamnade på plats 256 i hela landet.

Hedemora blev näst sämst i kommunrankingen, med en 247:e plats. Rättvik blev i särklass bästa dalakommun enligt Svenskt Näringsliv och hamnade på en hedrande 31:a placering.