Moderaterna missade möjligheten

Textstorlek:

Inför valet var Allianspartiernas gemensamma besked till väljarna att bilda en Alliansregering, och i det fall som Alliansen inte kunde få egen majoritet så skulle stöd sökas över blockgränsen. Det vill säga stöd från S och/eller MP. SD skulle inte ges något inflytande. Det var ett gemensamt budskap från M, C, L och KD.

Alliansen är ett gemensamt samarbete mellan fyra borgerliga partier. Om inte alla fyra partier är med är det ingen Allians. Det var därför Ulf Kristerssons tredje misstag, när han lanserade ”Alliansen light” eller ”Alliansen 3-2-1”. Moderaterna har inte tolkningsföreträde på att definiera vad Alliansen är. Hans första misstag var att överge Alliansens gemensamma linje om att söka stöd över blockgränsen. Det andra var att överge Alliansens gemensamma linje om att hålla SD borta från inflytande.

Sverige hade kunnat ha en Alliansregering idag. Om Ulf Kristersson hade kunnat tänka sig att släppa fram någon annan av Alliansens partiledare som statsminister, än honom själv. Det hade funnits möjligheter att bilda en sådan regering med stöd av MP och/eller S om inte M hade sagt nej. Här missade M möjligheten till en Alliansregering. Dessutom röstades en M/KD-budget igenom i riksdagen, med SD:s aktiva stöd, som blev en uppvisning i skillnaden mellan mörkblå konservativ politik och liberal grön politik.

Så är det därför som M och KD nu utmålar C och L till sin huvudfiende? I enlighet med principen ”anfall är bästa försvar”? En högst tveksam strategi. För när krutröken lagt sig så hoppas jag att det manas till eftertanke inom M och KD. Vem tänker man annars söka samarbete med för att bilda regering efter valet 2022?

Jag tror att Alliansen har en funktion i svensk politik och att allt tal om Alliansens död i första hand gynnar vänsterpartierna å ena sidan och rasisterna å andra sidan. Inte M, KD, C eller L.

Att Alliansen fyller en funktion ser vi i Region Dalarna där ett maktskifte kunde åstadkommas tack vare Allianspartierna som bas och utökat med DSP och MP. Visst är blockpolitiken mer uppluckrad idag och samarbeten ser olika ut. Men Allianssamarbetet finns alltjämt i många kommuner, inte minst i vårt eget län. 

Det vore bra om Ulf Kristersson kunde ta lärdom av sina partikollegor i Dalarna.

Sofia Jarl (C) Regionråd