Färre nyregistrerade bilar i länet

Textstorlek:

Under 2018 registrerades 7 600 nya bilar i Dalarna. Det är en minskning med 540 eller nästan sju procent jämfört med året innan, enligt siffror från SCB.

I hela landet registrerades 365 500 nya bilar och procentuellt är nedgången lika stor som i Dalarna.

Antalet nyregistrerade elbilar, elhybrider och laddhybrider fortsatte dock att öka kraftigt under året och landade på 50 000 ny­registrerade fordon. Det är 11 000 fler än året innan, vilket motsvarar en ökning med hela 28 procent.

I somras infördes ett system som innebar att miljöanpassade fordon fick en klimatbonus i samband med inköpet.