Färre nya företag och fler konkurser i länet

En av årets mest omskrivna konkurser som drabbade två BR-butiker i Dalarna. Foto: Niklas Lindh
Textstorlek:

Efter fem år då antalet konkurser i landet har legat på en låg nivå, så ökade siffran under 2018. I landet som helhet gick 6 178 aktiebolag i konkurs under året och det är en ökning med 11 procent jämfört med året innan.

För företagandet i Dalarna ser utvecklingen likartad ut. 156 företag gick i konkurs under året, vilket är tio fler än 2017. Dalarna är ett av 15 län där antalet konkurser ökade under året. Den största procentuella ökningen noterades i Örebro län med 40 % på ett år.

”Dramatiska ökningar”

–När vi summerar konkursåret 2018 så är det dyster läsning. Efter ett stabilt första halvår, ökade konkurserna markant under sommaren, en negativ utveckling som fortsatt under hela hösten. Tyvärr är vår prognos att uppgången håller i sig även under 2019, säger Henrik Jacobsson, VD på kreditupplysningsföretaget Creditsafe.

En av årets mest omskrivna konkurser var i slutet av året då det danska moderbolaget Top-Toy gick i konkurs vilket påverkade samtliga butiker inom kedjorna BR-Leksaker och Toys R Us. BR Leksaker hade butiker i Borlänge och Falun.

Färre nya bolag

Samtidigt som antalet konkurser ökade så minskade också antalet nyregistreringar av företag. Under 2018 registrerades 63 620 nya företag i Sverige och det är en minskning med sju procent jämfört med året innan. I Dalarna startades nästan 1400 nya företag under 2018 och det är en nedgång med sex procent på ett år.

– En minskning av nyföre­tagandet med sju procent är oroväckande. Nya företag är en viktig motor för utveckling och tillväxt . Därför behöver Sveriges småföretagare ha de bästa villkoren och förutsättningarna, säger Boo Gunnarsson som är företagarexpert inom företaget Visma.

Samtliga svenska län utom Västmanland noterar en minskning av antal nyregistrerade företag under 2018. I Västmanland ökade antalet nya företag med nästan tio procent. Även konkurserna minskade i länet under året.