Sättning i Stora Stöten har fyllts igen

Textstorlek:
Sättningen som uppstod för ett år sedan i Stora Stöten, dagbrottet vid Falu Gruva, som uppstod vid det stora raset i gruvan 1687 har fyllts igen. Falu Gruva har kartlagt området med drönare. Genom åren har regn och smältvatten lakat ur marken, vilket ökar risken för skador, och i september förra året uppkom en sättning nere i dagbrottet.
För att undvika att ytterligare tomrum fanns runtomkring sättningen genomfördes en sprängning i hålet. Därefter täcktes det med flera lastbilslass fyllnadsmassor som fraktades ner i Stora Stöten.