Nummer sex i Sverige

Textstorlek:

Långt ute på landsbygden i Hedemora kommun ligger byn Ingvallsbenning med 101 innevånare, här ligger Björn Falkeströms ”mikrobryggeri” Oppigårds. Byns största arbetsplats med 22 anställda.Vem hade kunnat ana detta när alkoholinspektionen godkände det första bryggeriet 2003 och första dropparna av det storsäljande ölet Golden Ale började bryggas.

– Gården Oppigårds har varit i vår släkts ägo sedan 1700-talet. Första hobbybryggningen skedde i den gamla gårdssmedjan. Bryggeriet har vi byggt i en hage på gården och vårt nya bryggeri har vi byggt på Grims nedlagda fotbollsplan, säger Björn Fallström.

Idéerna om att brygga öl började under 1980-talet. Nätter och helgers insatser och tillskjutande av kapital präglade de första åren.

– Det tog nära 20 år från det att de första tankarna började gro till det att man kunde kalla sig bryggare och bryggde 8000 liter ale.

Sedan har Oppigårds växt med intresset för ale, med 20-30 procent per år. Antalet bryggerier i landet har under åren efter bryggeridöden ökat från 15 till över 400. Oppigårds ärs nu nummer sex i bryggerisverige.

– 2007-2008 var första året jag kunde ta ut lön, minns Björn som snart ska börja med bokslutet för bokslutsåret 2018.

– Vi har nog ökat omsättningen med 10 procent det senaste året, säger Björn som 2017 omsatte 62 miljoner, gjorde en vinst på 18 och delade ut sju miljoner. Vinsten bedömer han blir på samma nivå som fjol men det har varit stora investeringar, ibland orättvisa.

– Sedan starten hart vi investerat 80 miljoner, vi har tvingats bygga ett eget reningsverk, i två steg för sju miljoner. Det finns inget annat bryggeri som tvingats bygga eget reningsverk. Det vanliga är att det kommunala reningsverket anpassas till företagens behov, som Grådö mejeri, säger Björn Fallström som nu brygger över två miljoner liter öl och kan öka till l åtta miljoner. Men en så effektiv rening att avvattningsanläggningens restprodukt blir kulor som i sin tur blir matjord efter värmebehandling hos ett företag i Avesta.

– Draven och jäst från öltillverkningen blir till djurfoder. Dalagårdsgrisbonden Thomas Arkeberg i Arkyttans grisar har 20 procent av Oppigårds i sig, det är en bra tanke.

80 procent av ölproduktionen säljs på Systembolaget, bara en liten del till restauranger, export och dagligvaruhandel. Utbyggnad har gjorts varje år sedan 2007. Det har blivit flasklager, packeteringsrum, besökslokal, tankhall, ett fristående buffertlager, nytt brygghus, företagets första burkölslinje, merr ytor för lagring av tomflaskor och reningsverket.

Men roligast är kärleken till ölet tycker Björn och dess anrika traditioner så nu står riktigt gammal ölkultur ute på gården, ett 280 kvadratmeter stort surölslager som ska rymma 350 stycken 200 liters ekfat. Det ska ge 20 000 liter suröl per år:

– Jag kom i kontakt med Håkan Hultén i Hedemora redan för cirka 15 år sedan. Håkan och hans fru Kerstin bjöd hem mig på en fantastisk ölupplevelse. Provningen avslutades med det som man i deras vallonska släkt kallar för Gammalt öl.

– Gammalt öl är ett öl som lagras i ekfat med en bakteriekultur som åtminstone har varit med sedan 1806. Efter lagring i två år har det mesta av det ölets restsocker ätits upp av bakteriefloran i ekfatet. Resultatet är ett öl som i någon mån liknar t ex Rodenbach Grand Cru, ett belgiskt öl.

– Vi fick några liter av detta öl med bottensats från Håkans fat för snart två år sedan. Några provsmak under resans gång lovar gott som man brukar säga. En liten marknad men jättekul, säger Björn.

– Nu har vi tagit in ny kompetens i företaget och ett företag måste ligga i framkant om det vill växa och det vill jag när det blir dags för nästa generation att ta vid, säger Björn som är 52 år.