Firar och planerar växa

Textstorlek:

Stakhedens plantskola i Nyhammar har firat 60 år med kaffe och tårta. De levererar 24 miljoner plantor om året och planerar att bygga ut och öka produktionen till 27 miljoner plantor om året.

Det började 1958 när Skogsvårdsstyrelsen i Kopparbergs län fick klartecken att starta en centralplantskola på Stakheden i Nyhammar.

Det fanns ett cirka 35 hektar stort jordbruksområde, som efter provtagning, hade visat sig vara lämplig. Efterfrågan av skogsplantor var stor och förväntades bara att öka.

Mellan fem och åtta miljoner plantor producerades varje år.

Nyligen firade Stakhedens plantskola 60 år med inbjudna kunder och branschkollegor.

Produktionen på Stakheden har i dag ökat till cirka 24 miljoner plantor per år. Svenska Skogsplantor är ett affärsområde i Sveaskog, där Stakheden är en av sex produktionsenheter i Sverige.

Årets torra och heta sommar gjorde att det nästan blev stopp för skogsplanteringen och många plantor från plantskolan fick kastas.

– Det blev en lång vinter och därefter blev det för torrt för att markbereda på grund av brandrisk, säger Eva-Karin Brogren Mohlin, odlingschef på Svenska Skogsplantor.

Dessutom valde många att inte sätta plant i år då risken var stor att de skulle torka.

En av föreläsarna på 60-årsfirandet var Anders Lindström, professor emeritus vid Högskolan Dalarna. Han berättade bland annat om snytbaggen som breder ut sig allt längre norrut och är den värsta skadeinsekten på nyplanterade tallar och granar.

Angreppen från exempelvis snytbaggen riskera bli större när en planta stressas av torkan bland annat, men han berättade att det finns metoder för plantan att bättre klara somrar som den som varit och på det viset bli motståndskraftigare mot angrepp.

Rätt träslag för marken dessa planteras på och en från början frisk och vital planta är viktigt till en början.

Markberedning är också viktigt för att ge plantorna en bra start.

– Det viktigaste är att de minskar risken för snytbaggeangrepp, säger Anders Lindström.

Andra positiva effekter är en ökad näringstillgång och bättre tillgång till syre med mera.

Det negativa kan vara opinionen mot att det förfular, men en ny metod, inversmarkberedning, är nu på gång och den river inte upp marken på samma sätt.

Snytbaggens favoritföda är nyplanterade tallar och granar. Det producerades 375 miljoner plantor 2017 och av de plantor som sätts ut kan 20-80 procent dö om de inte skyddas på något sätt. Skadeinsekten kan orsaka skador för miljontals kronor i Sverige.

– Det gäller för markägaren att ha kunskap om snytbaggens livscykel för att veta när man kan räkna med att det blir som högst tryck på angreppen, säger Lindström.

För att skydda plantorna finns kemiska preparat, som fortfarande är godkända. Det finns olika barriärskydd och vaxbeläggningar, samt Conniflex en miljövänlig behandling där plantorna behandlas i plantskolorna med lim och sedan sand för att inte snytbaggen ska vilja gnaga på dem.

Platschef Peter Forsberg, biträdande platschef Annika Boman samt Eva-Karin Brogren Mohlin bjöd besökarna på en guidad tur och berättade om verksamheten på Stakheden.

Peter Forsberg berättade också om hur plantskolan utvecklats från starten och fram till i dag.

Produktionen är betydligt större i dag än den var de första åren men under 1990-talet var det tuffare perioder. Då odlades gurkor i de stora växthusen några säsonger och enligt Eva-Karin Brogren Mohlin var de då Sveriges största producent av gurkor.

– I dag har vi åtta växthus och nio personer fast anställa, samt åtta säsongsanställda som återkommer år efter år och även skolungdomar som arbetar här under loven, säger Peter Forsberg.

Stakhedens plantskola har också fått priset Årets innovation 2017 från Sveaskog.

– Det var hela teamet som tog fram en enkel och energisnål Led-belysning som även är lätt att flytta berättar Peter Forsberg.

Belysningen är till för att inte plantorna ska ”vintra in” när dagarna ute blir mörkare.

Eva-Karin Brogren Mohlin berättade om hur plantorna både odlas i växthus och på friland, hur de behöver både ljus och mörker, näring och vatten med mera, samt att de kontrolleras noga, allt för att få fram en frisk och stark planta till kund.

– Vi planerar nu att bygga ytterligare växthus för att höja produktionsvolymen till 27 miljoner plantor om året. Då kommer vi också att behöva en effektivare packningslinje, säger Peter Forsberg.