Kan du tänka dig att köpa dig förbi?

Textstorlek:

”Medelklassen betalar redan dubbelt”, Löfvén. Ledaren i Svenska Dagbladet 4. maj hade naturligtvis rätt. Först betalar medelklassen skatt. Sedan betalar dom extra för privat vård och privata skolor och privata vaktstyrkor. Skulle de nu straffbeskattas för det också. Borde de inte premieras för att de inte ligger det allmänna till last, i stället?

Jag minns när det för 25 år sedan började komma erbjudanden från försäkringsbolagen om
att teckna privata sjukförsäkringar. Jag tog upp det vid morgonfikat i sjukhuskyrkan. Det var ju en
kostnad som inte var så hög, och avdragsgill för företaget. Vore det inte något att fundera på?
Då tog det hus i helvetet fast tvärtom. Utbrottet kom som en fullkomlig chock. Baptistpastorn, fromma ansikte hade förvridits i vrede och han slungade orden mot mig.Torsten fullkomligen röt:
Du menar inte att du skulle kunna tänka dig att köpa dig förbi i en vårdkö!

Jag trodde faktiskt han skulle slå till mig. Det var som om en av Gamla Testamentets profeter plötsligt stod framför mig i sin vrede och sitt fruktansvärda rättspatos. För det är rätt och rättfär-dighet i Bibelns radikala mening det handlar om. Det är aldrig rätt att köpa sig förbi. Det är evan-gelium enligt Torsten det.

Det är detta om ska lyftas fram. Inte hur mycket vi ska behöva betala för att köpa oss förbi. Det är evangelium enligt Torsten det. Inte minst i dagens politiska frågor bör vi har Torstens fråga med oss: Du menar inte att du skulle kunna tänka dig att köpa dig förbi?.

Det är ju vad ledarskribenten i Svenska Dagbladet hävdar, att medelklassen i vårt land är beredda att göra. Men det är också vad Löfvén egentligen också accepterar. Det skrämmande är ju att många är överens om att det ska finnas möjligheter att gå förbi. Vi ska vara glada över att vi i vårt land har ett politiskt system där vi öppet kan diskutera och ifrågasätta detta som vi nu gör i denna spalt.

Ja, att vi har denna tidning. Det är en del av den demokratiska folkrörelsen i vårt land. För vi lever i ett land som är är uppbyggt av folkliga rörelser. Väckelserörelsen, med dess allvar och krav på personligt ställningstagande, så som Torsten Magnusson uttryckte det. Där finns nykterhetsrörelsen, där Kerstin Hed upplevde att hon hade sin viktigaste funktion. Där finns den rörelse som kämpade för att ge röst åt arbetare i stad, på landet, vars stämma på klingande dalmål Peter Hultquist låter höra i vår regering.

En av dem jag mest beundrar var riksdagsman Eric Carlsson från Vikmanshyttan. Det var en fröjd att hälsa på i köket i Norrhyttan hemma hos honom och hans Clara. Naturligtvis hade vi olika åsikter i många frågor, men vi hade en vilja att lyssna på varandra. Vilken skillnad mot diskussionerna i TV, där det gäller att synas och höras och avbryta varandra. Den som lyckats prata mest är bäst. Därför missar man kanske det som borde vara den verkliga frågan i en sån här debatt. Är du beredd att tränga dig före i kön?