Orättvist när stad slipper betala för vägunderhåll

Olle Näs ordförande i vägföreningen i Sågmyra vill att stadsbor också ska betala. Foto: Mats Lindsyröm
Textstorlek:

Även stadskärnan ska vara med och betala för landsbygdsvägarna. Det anser Olle Näs, 73, ordförande i Sågmyra vägförening.– Sedan får inte vi dra av moms, vilket Falu stad får göra. Vad är det för rättvisa? undrar han.

Man skulle kunna tro att som ordförande kan man luta sig tillbaka och se på när andra jobbar.

Men Olle ligger i som en rem när det ska skottas snö eller göras något annat.

Faktum är att de åtta i styrelsen får mest beröm av byborna. ”Hackspettarna”, som Olle kallar de få som klagar, får man på köpet.

Just nu är det många kommuner i Dalarna som ser över kostnaderna för vägar och underhåll. Sedan 1970-talet sköts det mesta i kommunal regi, men det håller på att ändras.

Vägföreningar ska ta hand om driften vilket både sätter skräck i bybor och skapar nyfikenhet: kanske kan byns gemenskap stärkas med en vägförening?

Sågmyra vägförening har 280 medlemmar. Varje medlem betalar 1100 kronor per år till föreningen.

Styrelsen betsår av åtta personer. Driften ligger på cirka 400 000 kronor per år. Bidrag kommer från Falu komun, 250 000 kronor, Trafikverket, 70 000, Avverka skog 5 kronor kubik och landstinget som kan gå in med 20 000 för busstrafiken.

– Samhället förändras inte av åtta personer. Men på årsmötena kommer cirka 20 personer, vilket är rätt bra. Oftast får vi beröm och uppskattning för bra service, och vi i styrelsen är ett bra gäng som snabbt kan få saker och ting gjorda.

Just snabbheten, områdeskännedom och att entreprenörerna granskas, ser Olle som behållningen med vägföreningen. Men det finns som sagt smolk i bägaren.

Enligt Olle får inte föreningen drar av moms, vilket exempelvis Falu stad får göra.

Stadsborna behöver inte vara med och betala extra för plogning och annat på gatan utanför, medan Sågmyra, Bjursås, Sundborn med flera måste betala extra utöver skattsedeln för att byvägarna ska vara kördugliga och säkra.

– Det är fel och inte rättvist. Stadsbor borde också vara med och betala. Men så tänker man inte. Där kommer plogbilen automatiskt. Men varför ska centrumbor ha bättre skötsel än vi och komma undan med extra avgifter som vi måste upp med?

Olle som nu har hållit på länge funderar mycket om vägföreningars vara eller inte vara.

Att det är kul att jobba, varför vissa områden nära stadskärna slipper avgifter, hur nya bostadsområden ska göra, och att vissa ordförande tar ut minst tio gånger så mycket som han.

Anledningen till den stora summan kan vara att ordförandena har många olika poster och sysslor. Olle får 4 000 kronor plus 150 kronor timmen vid snöskottning.

– I Rev, Riksförbundet enskilda vägar berättas om en äldre kvinna som måste ut med 90 000 kronor. Det är för dyrt.