Damm skapar flyttlass

Textstorlek:

Inga middagar på altanen eller tvätt på torkvindan. Den dammiga grusvägen gör situationen outhärdlig, menar Marita Käll som nu funderar på att flytta.

Marita Käll bor i Grycksbo sedan 14 år tillbaka.

– Jag och min man funderar på att sälja huset. Jag postade ett inlägg på Facebook där jag bad förbipasserande att sänka farten. Några visar hänsyn men 70 procent gasar på som vanligt, säger Marita som besväras av vägdammet. 

Hennes hus ligger cirka fyra meter från grusvägen. Det går inte att torka tvätt ute. Allt som hängs ut blir smutsigt igen, berättar hon.

Många ska till Tansenbadet, en badplats som ligger strax bortanför Maritas villa.

Marita uppskattar sommartrafiken till omkring 60 bilar per dag.

Badplatsen ligger relativt centralt och hon kan inte begripa varför byborna väljer att ta bilen. Det handlar om en enskild väg.

– Det säger de på Trafikverket när vi begär att de ska göra någonting åt problemet. De saltade banan under ett par år då vi ringde och klagade. Men klagade gjorde även gångtrafikanter som sa att saltet gav dem utslag på fötterna, säger Marita och fortsätter:

– Nu har vi på eget bevåg åtminstone saltat kurvan här utanför. Vi har köpt salt på säckar. 

På Trafikverkets hemsida går att läsa att cirka 20 procent av de statliga vägarna är grusvägar.

65 procent av den totala grusvägslängden finns i skogslänen, däribland Dalarna.

Ett av problemen med grusvägarna är att de dammar vid torr väderlek. Det innebär siktproblem för efterföljande eller mötande fordon, påverkar närliggande odlingar och vattendrag negativt och kan innebära skadliga hälsoeffekter.

Vidare står det vad man kan göra åt saken. Åtgärden kallas för dammbindning.

Trafikmängden på grusvägnätet är låg, oftast mindre än 125 fordon per dygn.

Enligt Trafikverkets riktlinjer är det normalt vägar med en trafikmängd över 250 fordon per dygn som får en beläggning, bland annat för att minska problemen med damm för de boende.

– Det är tråkigt att det ska behöva gå så långt att man varje kväll sitter och diskuterar frågan om att lägga ut huset till försäljning. Det är inte acceptabelt att ha det så här. Nu när jag tänker efter, föregående ägare har inte bott i huset mer än tre fyra år. Är det på grund av vägen och dammet?

Marita har begärt att vägverket ska komma och lägga ett lager med oljegrus eller liknande. Vad som helst bara man får bort smutsen.

Det råd man också ger till alla bilister är att när man kör in på grusvägar varma sommardagar där det bor folk efter vägen, ska man köra extra försiktigt och visa hänsyn. Oavsett kommer det atta damma. Men kör man sakta dammar det mindre.