Avesta kyrka söker svar

Textstorlek:

Allt fler lämnar Svenska kyrkan. Även om Dalarna ligger lägre än rikssnittet när det gäller aktiva utträden så kämpar församlingar med att behålla medlemmarna. Avesta-Grytnäs är en bland dem.

Kyrkans största och viktigaste högtid, påsk är över. Många kanske sökte sig till kyrkan.

Men resten av året, hur ser det ut då?

Bänkarna gapar tomma, om inte en kör sätter fart på det hela.

Frågan är vart kyrkan är på väg.

Den mångtusenåriga instituionen, som försöker följa med i sin tid, når trots det inte fram till dagens individuella liv.

Svenska kyrkan har sex miljoner medlemmar fördelat på 1361 församlingar i Sverige och 30 i utlandet.

Under 2017 valde drygt 93 000 personer att säga upp sitt medlemskap. 2016 låg siffran på närmare 86 000.

Ann Löfqvist, pressekreterare vid Västerås Stift, berättar att Dalarna ligger lägre än rikssnittet när det gäller utträden.

I rapporten medlemmar i rörelse har Svenska kyrkan analyserat utvecklingen. Vanligast är att unga vuxna väljer att lämna kyrkan. Unga män är särskilt utträdesbenägna.

Avesta-Grytnäs är en av församlingarna som nu kämpar med medlemssiffrorna. Förra året tappade församlingen 3,05 procent av sina medlemmar. Den högsta siffran i länet.

– Varför Avesta församling har ett relativt sett högt utträdesantal kan vi inte svara på men det är något vi tar med oss in i det kommande arbetet med vår omvärldsanalys, där vi ställer oss frågan hur vi bäst möter församlingsbornas behov, säger Robert Eriksson, it- och informationsansvarig vid Avesta-Grytnäs pastorat. Han fortsätter:

– Varför folk väljer att lämna kyrkan är en komplex fråga men det vanligaste angivna skälen vid ett utträde är att personen inte är troende och därför inte finner medlemskapet relevant.

Eriksson menar att flera faktorer spelar in.

Under 2017 var det valår och Svenska kyrkan i utlandet granskades av dagspressen.

Granskningarna ledde till ökade utträden och vid valår brukar både in- och utträdena öka något.

Robert Eriksson ser ljust på framtiden. Och det faktum att Avesta-Grytnäs pastorat tillsammans med By-Folkärna pastorat nyligen utnämndes till Årets möjliggörare av Västerås-stift är motiverande.

Anledningen till utmärkelsen är en möteslokal i Avesta galleria samt integrationsprojektet Carmina Burana, där 300 körsångare och dansare i olika åldrar kom samman i en konst- och musikupplevelse med mångfald i fokus.

– En utmärkelse som Årets möjliggörare och den goda respons vi får från besökare av exempelvis våra musikkonserter, öppna barntimmar och språk caféer ger oss ett kvitto på att vi gör någoting bra. Men vi kan, och ska alltid bli bättre, säger han.

Statistik för gudstjänstbesök under 2017 har ännu inte kommit, berättar Ann Löfqvist. Klart är att kyrkliga aktiviteter är populära, inte minst under större högtider såsom påsk och jul.

– Det händer så mycket spännande i våra församlingar i Dalarna. Vi har bland annat nya kyrkoherdar, en fantastisk körverksamhet, uppskattad barn- och familjeverksamhet, jourhavande präst, spännande integrationsprojekt, supernöjda konfirmander, mängder av dop, vigslar och begravningar, säger hon.

Tidigare blev alla som föddes i Sverige automatisk medlem i Svenska kyrkan. Men så är det inte längre.

Bli medlem genom att döpa dig, så ser reglerna ut idag.

– Att människor går ur kyrkan är välkänt och omskrivet i media, men det som inte lika många känner till är att vi just nu har den högsta inträdessiffrorna sedan år 2000, säger Ann Löfqvist.

 

Emely Bakken