Ska Bucht bli landsbygdens hjälte?

Textstorlek:

Alla vi som ständigt längtar efter att landsbygden skall få likvärdiga möjligheter att utvecklas i likhet med de alltid gynnade större städerna ser fram emot mars månad med viss spänning. Då skall regeringen lägga fram sitt landsbygdsförslag grundat på en parlamentariskt enig rapport från förra året.

Även om partierna inte hade sina tyngsta politiker i Landsbygdskommittén blev de dock eniga om 75 förslag för att lyfta Sverige utanför storstäderna. Nu får vi snart se om det bidde något annat än bara en tumme.

För en tid sedan skrev bl.a. en av Dalarnas mest kreativa entreprenörer, Torbjörn Wallin (tillsammans med T Ringsby), en artikel i dalapressen med krav på en utbyggd infrastruktur i fjällregionerna. Han nämnde att besöksnäringarna i våra två fjällkommuner kommer att satsa mer än fem miljarder kronor de närmaste fem åren för att utveckla den kanske viktigaste livlinan till framtiden i länet.

En förutsättning menar Wallin var dock att de statliga väginvesteringarna inte fortsätter att genom sin skrala omfattning vara ett hinder för besöksnäringarna i Älvdalens och Malung/Sälens kommuner. Han nämner att staten bara satsar 1,5 miljarder enligt gällande planer till hela Dalarnas vägnät under samma period. Behovet av upprustade och moderniserade och utbyggda järnvägar för att bl.a. underlätta näringslivets utveckling kommer ännu längre ned på statens prioriteringslista.

Några dagar efter Wallins artikel fick vi läsa om att en buss körde av vägen på den smala och krokiga vägsträckan mellan Särna och Idre. Bussen med drygt 20 passagerare gled av vägen vid ett vanligt möte med annat fordon. Denna typ av olyckor ser vi ofta efter riksvägarna 70 och 71/E16 som aldrig rustats upp till en anständig standard trots successivt ökad trafik under flera decennier. Frågan är då om regeringens landsbygdsförslag kommer att lösa detta svåra problem i Dalarna?

Den statliga utredningen talar i sitt betänkande om en ”sammanhållen” statlig politik trots att de glömt att utan en bra och grundläggande infrastruktur blir det svårt att få effekter av en mängd olika förslag om att öka den statliga medborgarservicen på landsbygden. Landsbygdsministern finns i det departement som har ansvaret för de tunga statliga satsningarna på främst vägar och järnvägar men det märks inte i Landsbygdskommitténs förslag (SOU 2017:1). Frågan är om minister Sven-Erik Bucht förmår att ändra gällande förslag till bl.a. fjällområdenas fördel eller tycker han att de statliga pengarna till flygfältet i Rörbäcksnäs räcker för samtliga behov i hela fjällregionen?

Att Trafikverket och dess föregångare aldrig prioriterar landsbygden tillräckligt trots dess mål att bidra till den regionala utvecklingen är vi smärtsamt medvetna om. Deras samhällsekonomiska kalkyler är så gjorda att de alltid gynnar stora städer och stora trafikflöden. Den stora trafikströmmen till turistområden finns inte med i kalkylerna. Det är med kolossal spänning vi undrar om S-E Bucht blir landsbygdens nya hjälte?