Oroliga systrar hoppas på nytt liv för gamla gården

Carina Pellas och Ann-Mari Danielsson vill att släktgården bevaras. Foto: Emely Bakken
Textstorlek:

Rivas eller renoveras? Vad ska hända med släktgården, undrar systrarna som nu tänker sälja.

Carina Pellas vrider om nyckeln i låset till parstugan. Hon och systern Ann-Mari Danielsson går in. Golvet knarrar. Det är mörkt och det finns ingen el. Här har ingen bott sedan 1956.
Gårdens sista brukare var arrendatorparet Pellas Anna och skomakare Pellas Olof Olsson, systrarnas farfar. När de båda gick ur tiden började gården sakta förfalla.
Pellusgården är från slutet av 1700-talet. Den anses vara Lerdals sista kringbyggda på ursprunglig plats. Nu vill Ann-Mari och Carina sälja.
– Jag är pensionär och varken min syster eller våra barn är intresserade av att renovera upp husen, säger Ann-Mari.
Men att hitta en köpare, villig att ta sig an de slitna timmerbyggnaderna är inte lätt, menar de. För dyrt att renovera, tycker vissa. Andra vill riva både boningshus och uthus för att komma åt en attraktiv bit byggtomt med utsikt över Siljan.
Även om systrarna inte rår över vad en ny ägare i framtiden väljer att göra så önskar de ändå att släktgården bevaras.
Den kringbyggda gården har varit den mest traditionella gårdstypen i Dalarna, särskilt i Siljansbygden. På Pellusgården står alla byggnader kvar, förutom tröskladan som finns på en äldre gård i Orsa.
Carina och Ann-Mari visar runt i parstugan som består av två rum och kök. På köksväggen hänger en kalender vilken någon slutade dra blad från på julafton 1955. Golvet har ramlat in och blottar nu reglarna vilka man får balansera på för att ta sig till andra sidan rummet. Här finns att göra.
Ulrika Jansson, Länsstyrelsen Dalarna, menar att en byggnad kan ha ett kulturhistoriskt värde utifrån en rad aspekter.
Det kan exempelvis finnas ett byggnads historiskt eller ett samhällshistoriskt intresse.
Länsstyrelsen kan vara behjälplig med rådgivning inför en kommande restaurering.
Vad ska man tänka på?
– Att inte göra för mycket. Uttrycket, minsta möjliga åtgärd, bör vara vägledande, säger Jansson.
Systrarna är överens. För att få köpa Pellusgården tycker de att det måste vara en ägare som vill göra något av husen.
Hittar de inte rätt köpare så förblir den deras.
Emely Bakken