Byborna bildade begravningsförening

Staffan Brandt visar kistor för visning och pärm att beställa ur. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

Byborna tyckte det skulle vara tryggt att ha någon form av begravningsverksamhet i byn, när den lokala som fanns skulle försvinna. Därför tog de saken i egna händer och bildade en ideell begravningsförening.

När församlingarna Nås, Dala-Järna, Vansbro och Äppelbo slogs ihop till en enda församling skulle begravningsverksamheten ske centralt i kommunen. Då tog Äppelboborna saken i egna händer för att få behålla någon form av begravningsverksamhet byn.
Strax före år 2000 kallades det till stormöte i Äppelbo. Till en början bildades en interimsstyrelse som fick i uppdrag att ta reda på om det fanns något intresse för någon form av begravningsverksamhet. Det visade sig finnas ett stort intresse för det.
Byborna beslutade sig för att bilda en ekonomisk förening där det mesta av arbetet skulle skötas ideellt.
Staffan Brandt är i dag ordförande i Äppelbo begravningsföreningen som bildades.
Vad han har hört är det ganska unikt med en ideell begravningsförening i en by.
– Det vi har är inte en hel begravningsverksamhet utan en enklare form för de som vill sköta en del själva, berättar Staffan och fortsätter:
– Vi hämtar den avlidna från exempelvis lasarettet och kistlägger. Vi kör den avlidna till biståndshuset, det som vi alltid kallat kapellet. Sen tar kyrkan vid och sköter transporten till krematorium, som det oftast handlar om numer, och sedan begravningen. Men nuförtiden kan den som vill även ha borgerlig begravning, säger Staffan.
Föreningen har en egen bil och den som kör bilen får betalt för det. Därför tas en mindre summa ut från den som använder tjänsten.
Annars finansieras verksamheten genom en medlemsavgift och den går oavkortat till bilen.
Många tycker det känns tryggt när det sköts av någon från byn, enligt Staffan.
De tillhandahåller även kistor och urnor. Även om det är en ideell förening kan de inte vara så mycket billigare på dessa än andra, enligt Staffan.
– Vi hyr en lokal av bygdegårdsföreningen i byn där vi har en del kistor och urnor i olika prisklasser för visning. Resten finns i en pärm som den som vill kan titta i och sen beställa från.
Staffan visar lokalen som finns i det gamla badhuset och som medlemmarna i bygdegårdsföreningen gjort i ordning på ett så fint och trivsamt sätt, tycker han.
– På såna här små ställen måste föreningarna hjälpas åt, säger han och förklarar att andra gånger kan det vara bygdegårdsföreningen som behöver hjälp och då hjälps de också åt.
Lokalen är inte uppvärmd vintertid men när någon vill komma och titta på kistor och diskutera sätter de på värmen i förväg.
– Då sätter vi på elementen och gör eld i kaminen. Sen kan den som vill sitta i lugn och ro i den fina soffgruppen och fundera över hur de vill ha det, säger Staffan.
Sedan finns det bystugor att hyra i de olika byarna i Äppelbo.
– Det är inget som arrangeras av föreningen men det är alltid nån som kan hjälpa till med exempelvis kaffe i bystugorna efter begravningen. Så brukar det vara på små orter, säger Staffan.
Han förklarar att de inte ser sig som konkurrenter till begravningsbyråerna utan istället som ett lokalt alternativ för de som vill ha det lite enklare.
Staffan poängterar att den som vill kan välja en begravningsbyrå som tar hand om allt istället. Att det finns valmöjligheter ser han som något positivt.
Det hinner hända mycket på 18 år, den tiden som gått sedan begravnings föreningen startades.
I dag har de i genomsnitt sex, sju uppdrag på ett år. Något år kan det vara ett par stycken och som mest upp mot tio kanske.
– I december när vi var en av luckorna på den levande adventskalendern kom det mycket folk och det var bra. Många yngre vet knappt om att vi finns, berättar Staffan.
Begravning är ett ämne ingen vill prata om i dag, menar han.
– Men det är ju så naturligt och hör till livet. Jag hjälper gärna till och berättar hur det fungerar när en anhörig dör och vad som måste göras om någon är osäker hur saker och ting ska gå till.