Gymnasieelever blir riksdagsledamöter för en dag

Svenska flaggan och EU-flaggan är hissade på Riksplan framför Östra riksdagshuset. Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag
Textstorlek:

Under hösten har gymnasieelever från hela landet tränat på att skriva motioner och debattinlägg. Nu ska utvalda elever få uppleva det politiska arbetet på Ungdomens riksdag i Riksdagshuset.

Den 29 januari äger årets omgång av Ungdomens riksdag rum i Riksdagshuset i Stockholm. Från norr till söder i Sverige kommer 349 gymnasieelever som ledamöter från Ungdomens riksdag, enligt ett pressmeddelande från Ungdomens riksdag.

Genom att skriva motioner, arbeta i utskott och debattera i kammaren får utvalda gymnasieelever uppleva hur det är att vara riksdagsledamot för en dag.

Eleverna kommer från 115 klasser i 59 skolor runt om i landet. Riksdagen betalar deras resor till Stockholm och ordnar boende för de som har lång resväg.

Eleverna har under hösten förberett sig genom att träna på att skriva motioner och debattinlägg. Klasserna har sedan fått välja vilka elever som ska få åka till Stockholm och delta vid Ungdomens riksdag den 29 januari.

Årets tema är demokrati och på Ungdomens riksdag får eleverna möjlighet att uppleva att demokrati och politik är viktigt, samt att svenska riksdagen är ett öppet parlament.

Eleverna som valts ut får på plats i Riksdagshuset diskutera motionerna i utskott, debattera i kammaren och ställa frågor vid en frågestund med fem ministrar i regeringen.

Ungdomens riksdag har genomförts vartannat år sedan 1998 och årets omgång är det tionde. Eleverna har genom åren debatterat förslag om bland annat människosmuggling, buggning, svenska trupper i Afghanistan och framtidens energilösningar.