Komplicerade regler i föräldraförsäkringen

Osäker ersättning kan gör att kvinnor väljer att inte starta eget om de planerar att skaffa barn. Foto: Getty Images/iStockphoto
Textstorlek:

Reglerna för föräldrapenning är komplicerade för egenföretagare. På Nyföretagarcentrum i Borlänge tycker man det borde finnas en funktion på nätet för att själv kunna räkna ut vad det blir.

Riksrevisionen riktar i ett pressmeddelande kritik mot att ersättningen i föräldraförsäkringen för egenföretagare har alltför komplicerade regler.
En osäker ersättning inom föräldraförsäkringen kan bidra till att fler egenföretagare väljer att inte ta ut någon föräldrapenning.
Det kan även vara en bidragande orsak till att kvinnor, som nyttjar socialförsäkringarna mer än män, väljer att inte starta eget om de planerar att skaffa barn.
Riksrevisionens granskning visar att trots att Försäkringskassan har skapat relativt goda förutsättningar för en likvärdig handläggning av föräldrapenningärenden för egenföretagare, finns det delar som kan bli bättre.
Föräldrapenningen baseras på den så kallade sjukpenninggrundande inkomsten, SGI.
Mattias Bergqvist är rådgivare på Nyföretagarcentrum i Borlänge. Där ger han råd till de som tänker köpa eller starta ett företag, från att det finns en idé till att företaget är registrerat.
Frågan om föräldrapenning lyfts upp då och då.
– Det har blivit bättre men det anmärkningsvärda är att det skiljer sig beroende på företagsform. Om man driver ett aktiebolag ensam är det inte svårare än för den som är anställd. Men för den som driver enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag är det mer komplicerat att räkna ut SIG. Istället för att det bygger på en bestämd lön bedöms istället vilken vinst man har haft och förväntas att få, förklarar Mattias Bergqvist.
Det beror dessutom på andra faktorer som gör att det är svårare att beräkna, menar han.
Mattias Bergqvist och hans medarbetare på Nyföretagarcentrum brukar rekommendera att som företagare ta kontakt med Försäkringskassan för att få hjälp.
Precis som det finns sidan verksam.se på nätet där det går att ta reda på vilken skatt man får och kostnad för anställda, tycker han det borde finnas en liknande funktion för att räkna ut sin föräldrapenning.
Mattias Bergqvist vet ingen som valt att inte starta eget på grund av de komplicerade reglerna, men säger att de kanske inte ens skulle ha kommit till rådgivningen.
– Däremot händer det att de som är hemma med små barn får tid att fundera över livet och då kommer de till rådgivningen för att de fått en idé om att starta företag.
Han vet inte om någon upplever just reglerna för föräldrapenning mer komplicerat än annat. Istället inser man hur komplext det är överlag att driva eget företag.
– Allt som kan förtydliga och underlätta för företagare är välkommet, säger Mattias Bergqvist.
Riksrevisionen rekommenderar Försäkringskassan bland annat att utveckla informationen till egenföretagare för att förenkla planering av föräldraledighet, samt att tydligt informera om möjligheten att få SGI fastställd utan ett ersättningsärende.