Varg ska nu kartläggas

Tommy Östlund visar hur man med handskar och träpinnar plockar upp vargspillning för en säkrare dna-analys. Tommy avråder från att använda kniven. foto: Mats Lindström
Textstorlek:

​Just nu pågår en av de mest omfattande inventeringarna av vargspillning i länet. Jägaren och skribenten Tommy Östlund i Aspeboda tipsar andra jägare hur ett prov kan gå till.

Vi träffas i skogen. Tommy har med sig en platspåse. I den ligger vargspillning som han har hittat på en annan plats.

– Vargspillning påminner om en hunds men har en fränare doft, säger han.

När vargen många gånger gör sina behov i en korsning, gärna i ett spår av något slag, letar vi upp en trevägskorsning.

Ovanför våra huvuden hänger luftburna elledningar som går i en ledningsgata. När det har varit både milt och kallt är det inga problem att hitta spår på marken. Det får bli ett bilspår.

Tommy öppnar platspåsen och placerar vargspillningen i ett bilspår. Det är viktigt att händerna inte har direktkontakt med själva spillningen.

Tommy sätter på sig handskar och letar på en gren vid vägkanten. Han delar den på mitten, tar fram ett provrör och gör sig beredd att med hjälp av pinnarna föra över spillning till provröret.

– För så säkert dna som möjligt är det viktigt att inte komma i kontakt med själva spillningen. Använd inte din kniv eller något annat redskap i bilen som kan ha kommit i kontakt med annat dna, säger han och fortsätter:

– Det räcker med en liten bit spillning som man med hjälp av pinnarna delar upp och placerar i provröret. Man kan inte vara hundra att vargspillningen har fått nåt ämne på sig. Rävar till exempel brukar kissa på vargspillning. Men gör man som jag visade minskar man riskerna att förstöra spillningen.

Tommy är i stora drag positiv till inventeringen som förhoppningsvis ska klargöra hur många vargar som finns i Dalarna och hur många som rör sig mellan länen.

– Desto fler prover som kommer in för analys desto säkrare siffror blir det.

Tommy menar att inventeringen stärker samarbetet mellan jägarkåren och myndigheterna.

I ett brev vädjar nu jägareförbundet Dalarna sina medlemmar att hjälpa till med den stora inventeringen av vargspillning.

Genom dna-prov, inte bara inom kända revir utan framförallt mellan reviren, samt i områden utan kända revir med familjegrupper eller revirmarkerande par, hoppas jägareförbundet också fånga upp de så kallade vandringsvargarna.

– Insatsen är extraordinär och är föranledd av utvärdering av omräkningsfaktor för varg. Då måste i princip alla vargar kartläggas, även de som inte finns i etablerade revir, säger Hans Johansson, jaktvårdskonsulent jägareförbundet Dalarna.

Insamlingsperioden sträcker sig fram till 31 mars, men jägareförbundet i länet nöjer sig inte med det.

Styrelsen har dessutom beslutat att uppvakta länsstyrelsen och Naturvårdsverket med krav på en omstart av inventeringen i oktober, när fler jägare rör sig i markerna än vad som sker under vintern.

– Inventeringsarbetet blir mer trovärdigt och kvalitetssäkrat genom en längre period som omfattar både höst och vinter, anser Hans Johansson.

Johansson vädjar till jaktkvårdskretsarna att snabbt komma igång med insamlingsarbetet.

Desto fler som deltar och registrerar fynden, desto bättre och mer exakta blir resultaten som leder till ökad kunskap om antalet vargar i Dalarna, menar han.

När man hittar en vargspillning kontaktar man jaktvårdskretsens rovdjursansvarige. Han eller hon har provtagningsutrustning. Länsstyrelsens naturbevakare kan också kontaktas