Protester mot lönelyft

Nya Älvdalsskolan ska stå klar under 2019. Frågan är om det finns tillräckligt med lärare. foto: Emely Bakken
Textstorlek:

​För att öka läraryrkets attraktionskraft lockar man med det som lockar mest, högre löner. Orättvist, menar de som blev utan lönelyftet. Lärare har också meddelat att de tänker sluta på grund av detta.

Lärarlönelyftet ska göra yrket mer attraktivt. Duktiga och kvalificerade lärare ska belönas. Genomförd lärarutbildning intygar kvalifikationen.

Men finns det något mått på duktighet? Bra fråga, menar Anders Björklund, ordförande i barn- och utbildningsutskottet, Älvdalen kommun. Han berättar att makten legat hos rektorerna. Svårigheten att fördela medlen har att göra med effekten av utdelningen, menar Björklund.

Under två års tid ska 35 lärare få ett lönetillägg på 2 500 kronor i månaden. Lönelyftet har rört om i kommunens lärarrum. Många är besvikna.

– De som blev utan löneökningen är inte glada. Och personer som tagit del av lyftet är kluvna inför situationen. Ett bra tillskott, menar vissa medan andra gärna skulle dela med sig till kollegorna. Internt blir detta svårt, säger Anders Björklund.

I ett protokoll från ett av kommunens politiska samverkansråd kan man läsa att fyra, fem lärare meddelat att de tänker sluta på grund av detta. Har kommunen någon plan på hur man ska hantera frågan?

– Vi har inte råd att bli av med lärare. Det gäller att motivera dem att stanna kvar, säger han.

Samtidigt bygger kommunen den nya Älvdalsskolan. Skolan, om cirka 9 000 kvadratmeter, är dimensionerad för cirka 500 elever. En stor investering. Finns det lärare så det räcker? Och vidare, vill de jobba i Älvdalen?

– Många ser fram emot den nya skolan. Just nu råder lärarnas marknad. Om de söker tjänst i Mora tror jag säkert de är välkomna dit. Det är lärarbrist överallt. Här behöver vi rekrytera fler lärare. Dessutom finns ett antal obehöriga lärare, säger han.

Är lärarlönelyftet ett rättvist och fungerande system?

– Med facit i hand, nej. Regeringen har gjort en stor miss. Och systemet har fått oönskade effekter. Jag var tidigt ute med min analys. Här kommer bli osämja, sa jag. Och det är precis det som nu hänt, säger han och fortsätter:

– En del kommuner, de som har råd, satsar på alla lärare. Men det finns även de kommuner som helt avstått att öka lönerna. De förutsåg konsekvenserna.

Lars Lisspers, skolchef Älvdalens kommun kan dock se fördelar med konceptet. Han menar att det är bra att kommunerna visar att lärare ska ha högre löner och att detta, på lång sikt, kommer gynna lärarnas lönesituation.

Hur många kvinnliga respektive manliga lärare som tog del av lönelyftet har kommunen inte noterat och heller inte tagit hänsyn till vid fördelningen av medlen.

Emely Bakken