Viktigt ha koll på regler

Omorganisationen har orsakat strul på Post Nord, men dålig koll på regler kan också leda till besvikelser för avsändare. och mottagare. Foto: Maria Karlsson
Textstorlek:

​Omorganisationen på Post Nord har lett till förseningar och att post hamnat fel. Men det gäller också som avsändare att veta vilka regler som gäller för att inte bli besviken.

Klagomålen på brev- och paketutdelningen har varit många den senaste tiden. Trots att flera företag delar ut post är det ofta Post Nord som varit föremål för kritiken.

– Vi ska inte skylla ifrån oss på andra, vi har också gjort fel, säger Stefan Helander, chef för reklamation Post Nord Sverige, med lokaler i Borlänge.

– Vi tar till oss den kritik vi får när vi gör fel och jobbar hela tiden med att förbättra kvaliteten.

Alltmer sker digitalt och då minskar brevvolymen som ska skickas rent fysiskt. Det kan vara svårt att kompensera för dessa intäktsförsämringar, speciellt när posten också har ett samhällsuppdrag och måste nå ut till mer avsides platser, menar Helander.

– Vi bytte till ett nytt system som innebar att brevbärarna skulle vara mer ute på sina distrikt. Sorteringen av posten skulle samtidigt skötas inne på stora terminaler för att spara tid.

Omorganisationen har inneburit förseningar och att posten kommit fel. Men nu är det på väg åt rätt håll igen, enligt Helander.

Det är också avsändarens skyldighet att ta reda på vilka regler som gäller för att skicka brev och paket. Det finns olika tjänster att välja bland, och man betalar för det skydd man vill ha. På Post Nords hemsida finns information om det, liksom på kundtjänst.

När ett paket inte kommer fram är det ofta mottagaren som har synpunkter men Petra Waaker, teamchef på reklamation, förklarar att det i grunden är den som köpt tjänsten, det vill säga avsändaren, som eventuellt har rätt till ersättning om det händer något i postens hantering.

– Har köparen dessutom handlat från utlandet är det i första hand säljaren hen ska kontakta och det är då avsändande lands regelverk runt reklamationer som gäller, tillägger Anneli Hååg, också teamchef vid reklamation.

– Det händer nästan dagligen att folk blir upprörda när de får veta att de måste vända sig till det andra landet, men vi försöker hjälpa till när vi kan, berättar Helander.

Många tar stora risker när de skickar kontanter, biljetter eller annat som är lätt att omsätta, men det är förbjudet i vanliga paket, enligt Helander.

Andra förbjudna föremål är exempelvis vapen, djur, droger och giftiga ämnen med mera.

Inom Sverige är det fortfarande tillåtet att skicka gods med ett värde på upp till 50 000 kronor och ersättning betalas ut om man köpt rätt tjänst. Paket till och från utlandet ersätts aldrig med mer än motsvarande cirka 400 kronor plus 45 kronor per kilo.

– Det är många som blir besvikna när de skickat gods till ett högre värde men inte blir fullt ersatta om det skulle hända något, säger Helander.

Besvikelsen kan också vara stor om något som skickats gått sönder.

Det kan vara lätt att glömma att paket måste tåla maskinell behandling, som det står på Post Nords hemsida.

– Det är rätt så stor påfrestning när paketen ska igenom terminalerna och samlastas med paket som kanske väger upp till 35 kilo, berättar Anneli Hååg.

– En klassiker är att man tror att ihopknycklat tidningspapper är bra att packa med, men det blir bara mjukt när det legat och ruskat flera mil, säger Petra Waaker.

– Man måste också skilja på produktförpackning och transportförpackning. Produktförpackningarna som varorna kommer i från affären duger inte som emballage vid transport. Godsen behöver också fixeras inne i paketen, det är superviktigt, avslutar Stefan Helander.