Rekordpris för bondebord

Bockbord från Älvdalen som såldes för 96 000 kr. Foto: Dalarnas auktionsbyrå
Textstorlek:

​Vid söndagens auktion i Borlänge hos Dalarnas Auktionsbyrå såldes ett bockbord för rekordpriset 96 000 kr.

Detta borde vara ett rekordpris för ett allmogebord för dessa kostar aldrig så mycket som högreståndsbord eller designade nyare bord. Men det var inte vilket bockbord som helst utan av en mycket sällsynt gammal typ som inte alls ser ut som de vanliga bockborden.

Denna typ av bord som egentligen är en föregångare till bockborden dyker i princip aldrig upp annars. Det var detta som bidrog till det höga priset men även att långa bockbord med tjock skiva får ett högre pris. Detta var hela fyra meter långt med en 7 cm tjock skiva som bestod av endast två plankor. Det kommer troligen från Älvdalen eftersom det var inköpt där av inlämnaren på 1980-talet.

Den äldsta formen av bord vi har i vårt land är i grunden bara en skiva som lades på någon form av underrede. Från detta växte bockborden fram och den allra första formen var som det på bilden. Denna typ som är ytterst sällsynt och går tillbaka till äldre medeltid representerar ett övergångsstadium i bordets historia mellan ett tillfälligt underlag för skivan och ett sammansatt bockställ.
Skivan vilar på två ståndare bestående av kraftiga uthuggna stabbar som nedtill liknar en huggkubbe. Efter den smala midjan blir det en flat tjock stolpe som vidgar sig uppåt som ett V. Dessa fötter är fria i förhållande till varandra och kan stå på olika avstånd och användas för skivor av olika längd. I Sigurd Erixons ”Folklig möbelkultur i svenska bygder” från 1938 är ett likadant bord avbildat. Han betecknar det som det förnämsta bockbordet av detta slag i vårt land och nämner att det då fanns i Leksands socken. Där hade det begagnats som gästabudsbord eller bröllopsbord.

De efterföljande vanliga bockborden ser helt annorlunda ut vad det gäller underredets uppbyggnad. Bockarna är alltid förbundna med en eller flera bommar så att avstånden mellan dem blir fast. Bockarna kan ha olika utseende.

De vanligaste modellerna set ut som ett T med fot eller ett X. Det finns också bockbord där bocken består av fyra plankor förenade till en fyrkantig ram. De stående stolparna kan vara snedställda mot varandra. Denna typ har två parallella bommar. Borden kallas både bockbord och bakbord eftersom man ofta bakade på dem. De med kryssbock kallas även kryssbord.

Gamla bockbord är ofta väldigt slitna och bär spår av både bakning och skinnberedning i form av små hål på skivans ytterkanter. Vanligt kan också vara att bordet kan ha en så kallad saltgrop.
Inge Nilsson