Digitalisering för hela landet

Textstorlek:

Sveriges små kommuner halkar efter i digitali-seringen. Det konstaterade två debattörer på DN debatt nyligen. Mikael Ek, Svenska stadsnätsföreningen och Peter Lindroth, Småkom, presenterade alarmerande siffror baserade på en enkät som visar gapet mellan landets stora och små kommuner.

Fortfarande saknar fyra av tio svenska hushåll tillgång till fiberbredband. På landsbygden, som ofta präglar små svenska kommuner, är åtta av tio hushåll fortfarande utan snabb och modern uppkoppling.

”Detta gap måste slutas så att även invånarna utanför storstäderna ges möjlighet att ta del av digitaliseringens möjligheter”, skrev Ek och Lindroth. Det är inte svårt att instämma.

Digitaliseringen skapar oerhörda möjligheter och är ett starkt verktyg för att motverka urbanisering. Företag kan via digitalisering verka lika bra oavsett om det är 20 eller två mil till närmaste stad. Patienterna i glesbefolkade kommuner kan i många fall ges lika bra vård med hjälp av digitala verktyg som det tidigare krävts långa resor för att få del av. ”Just därför är det alarmerande när vi ser hur landets mindre kommuner inte lyckas hänga med i utvecklingen”, menar Ek och Lindroth.

På ledarplats har jag tidigare tagit upp vad regeringens Digitaliseringskommission anfört. Även Riksrevisionen har flaggat för att det offentliga Sverige halkar efter grannländerna i digitaliseringen. Ek och Lindroth gör alltså helt rätt i att efterlysa en digital agenda för landets samtliga kommuner. Enligt deras enkät efterfrågar åtta av tio ledande kommunföreträdare konkreta handlingsplaner och verktyg som är möjliga att använda som underlag i den egna kommunens digitaliseringsarbete.

Dagens kommunföreträdare möts av krångel och ett snårigt regelverk när de till exempel vill samverka med grannkommunen kring digitalisering och bredbandsutbyggnad.

Ett annat hinder är Jordbruksverkets regelverk kring stöd för bredbandsutbyggnad: det måste ses över, många berättar för mig om orimliga konsekvenser av gränsdragningsproblem och bidragsregler. Att utbyggnaden av samhällskritisk infrastruktur ska präglas av snåriga regelverk och ideella insatser är knappast rimligt i ett modernt land.

Sverige är stort till ytan och har mycket landsbygd och glesbygd. I digitaliseringen finns en enorm potential för att jämna ut gapet mellan stad och land samt skapa förutsättningar för att bo, verka och försörja sig i hela landet. Makthavare i riksdag, regering och myndigheter måste ta tillvara denna gigantiska möjlighet. Om vi inte får både styrfart och ordning på digitaliseringen är risken stor att svensk landsbygd ligger pyrt till om några år.

Bo Höglander