Här stoppas vildsvinen

Ingrid Lind vid en av grindarna till det 4 km långa rovdjursstängsel på Ljusbodarnas fäbod i Leksand.  Foto: Mats Lindström
Textstorlek:

​Rovdjursstängslet är fyra kilometer långt och bekostas av bidrag och en karta för kulturvandringar.
– Vi var så gott som tvungna att sätta upp stängslet, säger Ingrid Lind, en av Ljusbodarnas fäbodbrukare.

”Akta dig för stängslet. Det är mycket ström där”. Ingrid Lind, som vuxit upp på bondgård i Åkersbodarna i Leksand och jobbat som lärare, pekar med handen var vildsvinen har bökat.

Stängslet ska inte bara skydda mot vildsvin och rovdjur, det handlar om själva överlevnaden för Ljusbodarnas fäbodar cirka 20 kilometer sydväst om Leksand.

År 2013 var det kris. Vildsvinen härjade, och gång på gång fick fastighetsägarna reparera de gamla ängarna. Länsstyrelsen kunde inte betala ut några slåtterbidrag om ängarna var sönderbökade och sterila. Men det vara inte bara det.

Skogen, stigarna och de gamla källorna – det mesta stod på spel. De 22 fastighetsägarna hade möte. När slåtterängarna är beroende av bidrag, cirka 90 hektaren, fanns det ingen annan utväg än att sätta upp ett fyra kilometer långt elstängsel.

Ingrid berättar att Ljusbodarnas fäbodar är en av landets största med flera intressanta kulturobjekt. Trettio får, tio kor med kalvar och en tjur ska finnas på plats där i sommar. Kartan ”Kulturtur tur i Ljusbodarnas fäbod” visar på tjugo historiska platser som besökaren kan vandra mellan och få information om.

Från mitten av juni till augusti är trettio får, tio kor med kalvar och en tjur på plats. Korna lånas av en bonde och själva passningen sköts av fäbodlaget. Ingrid berättar att det fyra kilometer långa rovdjursstängslet kommer från Tida skogsvård och betalas till hälften med bidrag.

Resten, cirka 350 000 kronor, måste fäbodlaget själva lägga ut och hoppas förstås att kartan säljer bra i sommar. Ingrid berättar att det finns mer än 25 källor på fäboden efter cirka 40 gårdar på 1800-talet. Husgrunder, murar och rösen har också sitt värde.