Han vill se förändring

Samhället åker mot en farlig väg om inte pensionssystemet görs om helt. Det menar Bo A Johansson, ordförande PRO Dalarna. Foto: Mats Lindström
Textstorlek:

​På tio år har landets fattiga pensionärer fördubblats. Dalarna är inget undantag. PRO Dalarna vill se ett nytt system med en pension på 70 procent av slutlönen.

Den rapport från Pensionsmyndigheten som släpptes för ett tag sedan visar på en ganska dyster nutid och framtid – om inga radikala förändringar genomförs enligt flera bedömare.

Landets fattiga pensionärer har sedan 2006 ökat med det dubbla. Det betyder att drygt var tionde pensionär i Sverige har en låg ekonomisk standard.

Enligt PRO levde år 2014 cirka 225 000 personer under EU:s fattigdomsgräns på 11 800 kronor i månaden. I dag lever över 150 000 svenska kvinnliga pensionärer under denna fattigdomsgräns. I artikel två på denna sida kan du läsa om Agneta som inte skulle klara sig om hon inte hade sin man. Trots att Sverige räknas som ett rikt land och att grundskyddet för äldre – garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd fungerar bra enligt pensionsmyndigheten – pratar myndigheten om något man kallar för grundskyddsparadoxen.

I stora drag går den ut på att en person som på pappret har rätt till stöd efter arbetsår med låg inkomst, ändå kan sitta på en förmögenhet av arv, fastigheter och hundratusentals sparade kronor på banken, skriver Svenska dagbladet.

Kritiska röster har nu höjts för att pensionssystemet, som nu har funnits i drygt 20 år, bör göras om för att klara framtidens pensionsutbetalningar. En organisation som vill se en radikal förändring är PRO Dalarna. Organisationen anser att PPM-systemet (Premiepensionen) borde slopas helt.

För många fonder, för dåligt utfall på sparandet, för dåligt intresse bland spararna, obligatoriskt system med osäkert utfall där spararna står för hela risken, gör att förvaltarna tjänar pengar på pensionärernas bekostnad. Bo Johansson är ordförande i PRO Dalarna med cirka 20 000 medlemmar.

– Vi har kommit till en punkt med ett underfinansierat pensionssystem där pensionärerna får sänkta pensioner när samhällsekonomin går dåligt eller när antalet pensionärer blir fler, vilket vi ju blir. Därför måste systemet göras om på sikt så att 70 procent av slutlönen går till pensionären, säger Bo.

PRO föreslår vidare:
• En ny grundpension för alla, på en högre nivå än i dag, och lägg sedan den inkomstrelaterade pensionen ovanpå, utan att göra någon avräkning.
• Slopa bromsen och se till att pensionerna kan öka i värde.
Se till att alla pensionsavgifter, också de på inkomster över 39 000 kronor/månad som idag förs över till statsbudgeten, går till pensioner.
Omfördela arvsvinsterna från de som ”har kvar” pengar i pensionssystemet när de går bort till dem som har lägst pension, i stället för till de som är födda samma år.

Med mottot ”ålderdom utan fattigdom”, som finns i en rapport från PRO, vill organisationen sätta fingret på hur staten och samhället måste samarbeta för att förhindra att hundratusentals pensionärer hamnar i ekonomisk knipa.

I dag har cirka 290 000 pensionärer bostadstillägg. Men nu visar siffror att ytterligare cirka 400 000 pensionärer har rätt till bostadstillägg.

Bo tror att det finns ganska många som inte känner till att de har rätt att få olika bidrag, eller så struntar man i det på grund av olika anledningar.

– Vi har att göra med en generation som varit vana att jobba och som kan skämmas för att söka olika bidrag. Här tycker vi att Skatteverket borde agera och informera bättre. När de kan se vilka som har rätt till bostadsbidrag, kan röra sig om mellan 5 000 och 6 000 mer i månaden beroende på hur ekonomin ser ut, borde myndigheten informera pensionärerna vad de har rätt att få ut, säger Bo.