Grön politik mot maktkoncentration

Textstorlek:

Nyligen hölls ett minnesseminarium för att hedra den bortgångna partiledaren Karin Söder. Advokaten Elisabeth Massi Fritz, som bland annat kämpar mot hedersvåld och kvinnoförtryck, blev först ut att ta emot ett stipendium till Karin Söders minne. En värdig mottagare!

Karin Söder gick bort den 19 december 2015 och var Sveriges första kvinnliga partiledare, samt första kvinnan som var president i Nordiska rådet. Meritlistan kan göras lång.

Sedan Karin Söder avgick som Centerpartiets ordförande har rörelsen haft två kvinnliga ledare; Maud Olofsson och Annie Lööf.

Att tre kvinnor bekläder posten som partiledare inom loppet av några decennier är något att vara stolt över och ett exempel på Centerpartiets förmåga att anpassa sig till tidens krav. Dock utan att göra avkall på rötterna i jord, skog, landsbygd och småorter.

Om denna resa från bondepolitik och agrardemokrati till ekohumanism och grön liberalism berättar Håkan Larsson, journalist och aktiv i centerrörelsen sedan 1960-talet i sin bok Grön Politik för Det Goda Livet. Numera är han förutom skribent även riksdagsledamot för Jämtlands län.

Centerpartiet har en värdegrund som kombinerar frihet, trygghet, miljöansvar och decentralisering på ett unikt sätt. I sin bok tar Håkan Larsson med läsaren på en hisnande resa från tiden före Bondeförbundets bildande i svensk politik och in i nutid. Författaren pekar också ut utmaningar för framtiden.

”I en tid då urbanisering och centralisering går snabbare än på decennier är behovet av ett tydligt, decentralistisk parti kanske större än någonsin”, skriver han. Samtidigt som jag läser detta basunerar Dagens Samhälle (nr 13 den 7 april 2016) ut att staten flyttar till storstäderna och överger mindre orter, landsbygd och småstäder.

Myndigheter och institutioner flyttar jobben till större orter till och med snabbare än i den takt som befolkningen utbaniseras! Det framkommer i en granskning som Statskontoret gjort av lokaliseringen av statliga myndighetsjobb.

Antalet statligt anställda ökar, men antalet arbetsställen minskar. Förlorarna är de minsta orterna. Staten driver på utbaniseringen, en oacceptabel utveckling som måste stoppas. Och vem ska göra det om inte Centerpartiet?

Alliansens gröna röst måste tala klarspråk i kravet på att hela Sverige ska leva. De borgerliga partiernas ledningar träffas nu för att formera en politik för ett regeringsskifte 2018.

Fyrklövern kommer förhoppningsvis fram till skarpa förslag på hur den massiva statliga koncentrationspolitiken ska stoppas.

I den processen bör Centerpartiet ta ledningen, precis som partiet gjort tidigare genom historien, vilket Håkan Larsson föredömligt visar i sin bok.

Bo Höglander